7 November 2009

Erik Jensen - et liv i politik

I anledning af Demos’ nyhedsbrev nummer 100, har Demos valgt at vige spaltepladsen til venstrefløjsikonet Erik Jensen, der gennem et helt liv var politisk aktiv i blandt andet Demos og Antiracistisk Netværk. ProjektAntifa har selvfølgeligt læst med.

Udsnit af Ekstra Bladets nekrolog over Erik Jensen.

Den biografiske fortælling om Erik Jensens personlige og politiske liv er fortalt af hovedpersonen selv gennem et interview af Morten Thing og Petter Sommerfelt.

Erik Jensens fortælling er en historie om et enormt politisk engagement, hvori han blandt andet arbejde med at indsamle oplysninger om såvel højrefløjen som de statslige efterretningstjenester. Historien tæller begivenheder helt tilbage til 1930’erne og Erik Jensens barndomshjem på Christianshavn og starten på hans spæde politiske virke i kølvandet på den voksende antikrigs- og Vietnambevægelse i 1960’erne. Størstedelen Erik Jensens fortælling omhandler perioden omkring 1960’erne og 70’erne herunder arbejdet i de førnævnte Vietnambevægelser. Til denne historie hører blandt andet de store uenigheder med Gotfred Appel, som var ideologisk fader til ’Blekingegade-banden’, hvilket i sidste ende medførte et brud mellem de to skikkelser i Vietnamkomiteerne.

Antiracismen

Et andet vigtigt kapitel i Erik Jensens liv omhandler oprettelsen af Demos og det antiimperialistiske, antiracistiske arbejde samt en generel bekæmpelse af højrefløjen. Han fortæller om diverse netværk og fællesskaber, som på forskellig kæmper imod den spirende parlamentaristiske racisme formet af Fremskidtspartiet og senere Dansk Folkeparti, men også de højreekstremistiske organisationer. Gennem 80’erne bliver han organiseret i forskellige antiracistiske initiativer, herunder Antiracistisk Netværk, og fortæller ligeledes om et godt samarbejde med datidens BZ’ere. Dette bekendtskab med BZ’erne førte til et andet politisk samarbejde, nemlig med AFA, hvilket blandt andet indeholdt historien om nogle spektakulære og til tider voldsomme demonstrationer i Lund i starthalvfemserne.

Researcharbejde

Størstedelen af Erik Jensens arbejde havde et internationalt perspektiv, og en del af dette arbejde havde et direkte internationalt afsæt. Han beretter et researchsamarbejde mellem forskellige grupper i Sverige, Norge, Holland, Polen, England, Tyskland og USA. I dette samarbejde foregik udveksling af forskellige informationer herunder billeder og tekster om de nazistiske bevægelser rundt om i verden. Samarbejdet indebar en udveksling via internettet, men også gennem en fysisk kontakt, hvor han mødtes med de forskellige grupper årligt. Fælles for deres researcharbejde er, at de alle har arbejdet kontinuerlige og engageret i afdækkelsen af den ekstreme højrefløj.

Erik Jensens politiske liv har indeholdt mange flere dimensioner end denne korte artikel har kunnet bringe. Men det kan kun anbefales læseren at læse hele nyhedsbrevet om Erik Jensens politiske liv, da det ikke blot indeholder en personlig skildring, men også kortlægger en vigtig historisk periode for venstrefløjen i Danmark.

Download ”Erik Jensen - et liv i politik” på demos.dk.

Besøg Demos’ mindeside for Erik Jensen.