13. juli 2014

Boganmeldelse: Nye perspektiver på Sverigedemokraternas fremgang

Sverigedemokraterne står til at få et kanonvalg i september. Ny bog hudfletter partiets historie, politiske praksis, ideologi og vælgergrundlag.

Om to måneder er der valg i Sverige. Alle målinger peger på, at Sverigedemokraterna vil få massiv fremgang – igen. Ved valget i 2010 bragede de ind i Riksdagen med 5,7 procent af stemmerne. De seneste målinger peger på en fremgang på op mod 50 procent ved det forestående valg, så partiet havner omkring de 9 procent.

Men hvem er Sverigedemokraterna, hvad mener de, hvordan agerer de og hvem stemmer på dem? Det forsøger en ny antologi at give svaret på. Forfatterne i bogen Sverigedemokraternas svarta bok – Sverigedemokraternas sorte bog – er en blanding af forskere, journalister og researchere.

De ptte forskellige bidrag giver en række nye – og et par gamle – perspektiver på det racistiske parti.

Et par af teksterne er især værd at fremhæve. Lovisa Broström har skrevet en længere redegørelse af hvem, der stemmer på Sverigedemokraterna og hvordan den økonomiske krise i Europa har givet ikke bare Sverigedemokraterna, men den radikale højrefløj i hele Europa fremgang. Hun kommer med interessante bud på, hvorfor Sverigedemokraterna er gået så meget frem, selvom krisen først og fremmest har ramt de sydeuropæiske lande.

I samme åndedrag kan nævnes, at Måns Nilsson i sin tekst beskriver hvordan Sverigedemokraterna så har ageret i sine første fire år i Riksdagen og hvordan de resterende partier har grebet deres tilstedeværelse an.

Henrik Arnstads, der sidste år udgav bogen Älskade fascism om ’de sortbrune bevægelsers ideologi og historie’ forsøger at svare på, hvordan man skal klassificere Sverigedemokraterna rent ideologisk. Det bliver til en spændende introduktion til en række fascismeteorier, og er et relativt letlæst forsøg på at koble historie, ideologi og samtid sammen.

For de mere historieinteresserede er Mikael Ekmans beskrivelse af partiets dannelse og Mathias Wågs gennemgang af Sverigedemokraternas bånd til resten af den yderste højrefløj, med fokus på de voldsberedte nazistiske grupperinger, velfortalte og detaljerede.

I Sverige behandles Sverigedemokraterne ofte i bøger, blot de seneste år har adskillige håndfulde bøger, med variende held, forsøgte at beskrive fæneomenet. Som dansk læser bliver det derfor tydeligt hvor meget lignende litteratur mangler på dansk. Det nærmest vi kommer er Frydenlund-udgivelsen ’Stuerent?’ fra 2009.

Køb bogen hos Agera Distribution

Besøg bogens hjemmeside

Læs anmeldelse i Aftonbladet