RA om Pegidablokader: Derfor bliver vi ved

Skrevet af Revolutionære Antifascister

Siden Pegidabevægelsens opblomstring i Tyskland, og det efterfølgende forsøg på at kopiere denne tilsyneladende succes her i Danmark, er der dem, der spørg ”Hvorfor overhovedet give den forkølede racistiske tosser og opportunister al denne opmærksomhed?”. Dette er et væsentligt spørgsmål, for som det ofte anføres, så fremstår Pegida som en marginaliseret, fåtallig og ubetydelig flok forskrækkede mennesker, der tilsyneladende ikke evner at forstå eller at indstille sig på, at der er mennesker med en anden pigmentering end dansk grisefarve, med en anden religiøs observans end
folkekirke-kristendom, der lever deres liv her i Danmark. De anfører at Pegida er kuldsejlet i Tyskland, grundet diverse fadæser på ledelsesniveau, med Hitler-look-a-likes og andre, for hvem sagens fejlkonklusioner pludseligt åbenbarede sig. Der er dem, der peger på det faldende deltagerantal hos
dansk Pegida, der forsatte nedad mod det nuværende niveau, selv efter politikere og presse gik mest amok i terror-paranoia. Der er kammerater, der spørger om der ikke er andre måder at bruge vores aktivistiske kræfter på en mere konstruktiv måde.

Til dem siger vi: Det ville være sandt, hvis Pegida stod alene med deres racistiske og dehumaniserende menneskesyn. Som det er nu, repræsenterer de blot den yderste konsekvens af den danske hverdagsracisme. Enhver burde kunne se, at Nikolaj Sennels og hans hetz mod verdens 11⁄2 milliard
muslimer, blot er endnu en gren på racismens knoklede og forrykte træ, med træk fra tidligere tiders dehumanisering af ikke-hvide etniske grupper, men alligevel står Pegida ikke alene. Jagten på syndebukke og kampen om vælgerne har trukket snart sagt alle partier ind på racismens og xenofobiens
blodige vej. Derfor tror Pegida sig mægtige, som repræsentanter for befolkningen som helhed. De anser sig selv for at være den retfærdige skares spydspids, der tager de ytringer ud på gaden, som
tusindvis af mere eller mindre anonyme sympatisører slynger ud på kommentarspor og facebookdebatter. De er de få, der giver plads til at Danish Defence League, Danskernes Parti og Trykkefrihedsfundamentalister kan samles og marchere igennem gaderne.

Men som vi gang på gang har demonstreret, så bliver det ikke hverken problemfrit eller konsekvensløst. Deres marcher har kun kunnet gennemføres med massiv politibeskyttelse, og i takt med at modstanden er blevet tydeligere, er Pegida skrumpet ind til en forhærdet kerne af
virkelighedsfornægtende racister, nazister og medløbere. Disse marcherer stadig, men alt imens politiet tæver sig vej igennem moddemonstranter og blokader, bliver det tydeligt, at modstanden mod dehumanisering og racisme er vedholdende og voksende i de københavnske gader, så selv Nikolaj
Sennels efterhånden må kunne indse, at der ikke kommer nogen folkevækkelse, at han sammen med sine få ligesindede kun formår at trække de mest desperate og rabiate racister og islamofober på gaden. Og at det aldrig bliver uden modstand.

Derfor bliver vi ved.

Derfor forsætter kampen

Ingen Racister i vores gader!