Pressemeddelelse fra Revolutionære Antifascister

Pressemeddelelse vedrørende demonstration mod PEGIDA-DK

Mandag d. 19. januar gik København på gaden mod PEGIDA-DK.

Vi var mange, og vi var højlydte. Desværre forhindrede politiets helt uproportionelle indsats vores demonstrationen i at nå frem til PEGIDA’s rute, og derved søgte de at hindre københavnere i hundredevis i at sige fra overfor deres hadske hetz mod muslimer og andre marginaliserede grupper.

På trods af politiets omsiggribende repression lykkedes det alligevel for mange friske antiracistiske kammerater at komme tæt nok på PEGIDA-DK til at lade dem vide, at København ikke godvilligt lægger gader og stræder til deres forkastelige, reaktionære politik.

På nuværende tidspunkt er det veldokumenteret at der på trods af PEGIDA-arrangørernes forsikringer dukkede en meget stor andel deciderede nazister og åbenlyst racistiske deltagere op til deres march, hvilket kun bestyrker os i nødvendigheden af at møde PEGIDA-DK med en omfattende mobilisering af alle antiracistiske og progressive kræfter.

Vi i Revolutionære Antifascister må således også erkende at kampen forsætter, og at København bliver nødt til at stå sammen for at stoppe PEGIDA-DK, før de får bidt sig fast. Vi skal forsat være flere end dem, og de skal mødes med vores kompromisløse modstand mod utilsløret racistisk populisme.

De skal ikke have én meter!

Revolutionære Antifascister