Anmeldelse: Fremragende bog om tre brødres kamp mod fascismen

Lad mig starte med at slå fast, at jeg ikke er nogen sød og blid anmelder, der undgår at komme med kritik, fordi folkene bag er sympatiske mennesker. Hvorfor siger jeg det? Fordi Brødrene Nielsen. Breve fra den spanske borgerkrig er en af de bedste bøger, jeg har læst i år, og den manglende kritik i denne anmeldelse ikke skal ses som udtryk for fraværet af mod til at kritisere eller venskabeligt rygklapperi fra Projekt Antifas side. Brødrene Nielsen er en fremragende bog. Punktum.

Tre brødre i kamp mod fascismen

Bogen fortæller historien om de tre brødre, spaniensfrivillige og modstandsmænd: Aage, Kai og Harald Nielsen. Fokus er – som bogens undertitel Breve fra den spanske borgerkrig mere end antyder – på den spanske borgerkrig (1936-39), men fortæller også om brødrenes fortsatte kamp mod den fascisme, der kort efter borgerkrigen i Spanien kom til Danmark.

Brødrenes egne ord blandes med historisk fortælling

I den første og største halvdel, som handler om den spanske borgerkrig, veksles der mellem historiske afsnit og den oprindelige brevudveksling mellem brødrene og deres pårørende. De historiske og biografiske afsnit fortæller velskrevet og levende om perioden og giver den nødvendige baggrund for at kunne forstå brevene. De er skrevet, så man uden den store viden om den spanske borgerkrig kan følge med, samtidig med at de ikke introducerer borgerkrigen så grundigt, at man, hvis man kender historien i forvejen, trættes unødigt. Samtidig er det også i disse afsnit, at man får størstedelen af brødrenes historie fortalt. Brevene derimod giver brødrene og deres pårørende mulighed for selv at komme til orde. Selvom brevene er interessante at læse, ville de, hvis de havde stået alene, kun have været spændende læsning for historienørden med trang til direkte adgang til kilderne. Nu bliver de et interessant supplement til de beskrivende afsnit.

Fra kampgejst til krigstræthed

Brevene begynder med brødrenes afrejse fra Danmark mod Spanien. De tager fra Danmark på cykel ned gennem Tyskland, men må undervejs efterlade cyklerne og fortsætte til fods, til de ankommer til Spanien. Selvom brevene fra Tyskland er få, er det interessant at få en øjenvidneberetning fra Hitlers Tyskland i årene op til 2. verdenskrig. I Spanien tilbringer brødrene en tid i Barcelona, før de kommer til fronten. Hvor de første mange breve fra brødrene vidner om en optimisme og kampgejst, bliver deres krigstræthed tydeligere og tydeligere, i takt med at krigen går stadig dårligere, og Francos fascister står til at vinde hjulpet på vej af særligt italienske lejesoldater og tysk krigsmateriel. Vi får historien om, hvordan det internationale samfund så passivt til, mens de spanske fascister modtog stor støtte fra deres fascistiske allierede, Italien og Tyskland, gennem brødrenes breve, hvor man tydeligt fornemmer desperationen og fortvivlelsen over at stå alene i en kamp, som de allerede da så, kunne sprede sig til hele Europa – også til Danmark. Sovjetunionen begynder først relativt sent at støtte Spaniens republikanske regering og dennes støtter i borgerkrigen, og man fornemmer af brødrenes breve, at den støtte langt fra var ligeså god, hvad angik krigsmateriel, som den Franco modtog fra Tyskland.

Opbrud fra Spanien og besættelsen af Danmark

De tre brødre holder sammen gennem næsten hele den periode, hvor de deltager i den spanske borgerkrig. Først til sidst splittes de, da Aage deserterer og tager tilbage til Danmark. Et stykke tid efter vender også Harald og Kai hjem efter at have fået tilkendt orlov fra den republikanske hær. Harald rejser tilbage til Spanien for at kæmpe videre, mens både Aage og Kai bliver i Danmark. Det er interessant at læse, hvordan brødrene har svært ved at falde til ro i en hverdag i Danmark. Selvom særligt Aages nerver er blevet tyndslidte af krigsdeltagelsen i Spanien, er det svært at leve i en almindelig hverdag. Aage overvejer at følge sin bror til Spanien, men Harald er bekymret for, hvordan man vil tage imod desertøren. Det ender med, at Aage i stedet tager hyre på skibe, der skal til Spanien for på den måde at være tæt på sin bror og – håber han – kunne redde ham ud af Spanien, hvis det bliver nødvendigt. Harald bliver til sidst hjemsendt fra Spanien, da det synes at stå klart, at man vil tabe. Aage fortsætter en tid med at sejle for så at vende tilbage til Danmark.

Den sidste del af bogen følger den tyske besættelse af Danmark og brødrenes deltagelse i modstandskampen. Hvordan det foregår, vil jeg ikke komme nærmere ind på her, for bogen er særligt i de afsluttende kapitler utrolig spændende, og man følger med bekymring og interesse brødrenes liv under besættelsen.

En fremragende bog

Der er tale om en fremragende bog. Der er enkelte skønhedsfejl, som når forfatterne forfalder til unødigt akademiske ord såsom affilieret i stedet for det mere mundrette forbundet, og når man enkelte steder ikke får forklaret alle forkortelser og historiske omstændigheder grundigt nok. Det er bogens styrke, at den ikke fortaber sig i uvigtige detaljer, men nogle steder – særligt i starten og slutningen – forvirres man som læser af manglende forklaringer. Men alt i alt er det mindre fodfejl og absolut ikke noget, der gør, at man ikke skal skynde sig at købe Brødrene Nielsen. Breve fra den spanske borgerkrig – eller bede sit lokale bibliotek om at bestille den hjem. Der er tale om en på en gang spændende og lærerig bog, der gjorde, at det kun tog mig få dage at læse den, og hvor jeg – som indrømmet også er glad for bøger – nogle dage glædede mig til at komme hjem for at læse videre og finde ud af, hvordan det ville ende med Kai, Aage og Harald.

Køb bogen hos forlaget

Brødrene Nielsen. Breve fra den spanske borgerkrig
Albert Scherfig, Charlie Krautwald, Daniel Madsen
& Nadia Zarling
368 sider, ill.
Helbind
ISBN: 978-87-92880-02-4
Vejl. pris: 299,00 kr.

Brødrene Nielsen. Breve fra den spanske borgerkrig er læst og anmeldt af Sara fra Projekt Antifa.