Schweizere siger nej til massiv begrænsning af indvandring

I går, den 30. november 2014, blev der i Schweiz afholdt en folkeafstemning omkring et lovforslag fra Ecopop-initiativet med temaet »Stop overbefolkningen – bevar det naturlige livsgrundlag«. Ecopop (Ecology and Population) krævede en massiv begrænsning af indvandring i Schweiz. På trods af en stor kampagne fra Ecopops side, valgte et stort flertal at sige nej til dette krav.

Allerede kl. 14 stod det klart, at et stort flertal af befolkningen i Schweiz sagde nej til Ecopop-initiativet. I 18 ud af 26 Kantoner (kan sammenlignes med regioner i Danmark) var optællingen afsluttet på det tidspunkt, og det foreløbige resultat viste, at modstanderne af Ecopop fik 76% af stemmerne ifølge SRF (Schweizer Radio und Fernsehen). I de seneste måneder har det dog ikke været tydeligt, at Ecopop ville blive afvist på denne måde. Nogle meningsmålinger viste, at Ecopop-initiativet ville få en vælgertilslutning på op til 40%.

Læs artiklen: »Drei Viertel der Schweizer Stimmenden sagen Nein zu Ecopop« hos SRF

Ecopop-initiativet krævede, at befolkningstilvæksten pga. indvandrere og tilflyttere, skulle reduceres til 0,2% af indbyggertallet i Schweiz. I år ville dette betyde, at kun 16.000 mennesker måtte flytte til landet. Disse 0,2% skulle inkludere alle, fra asylansøgere til hjemvendte schweizere og ville betyde en nedskæring af indvandring på 80%.

På Ecopops hjemmeside, oplyser initiativet, at en begrænsning af »indvandringen er nødvendig for at stoppe overbefolkningen i landet og dermed ødelæggelse at den schweiziske natur og livsstandard”. Ecopop forsvarer sig imod anklager om racisme ved at argumentere for, at de vil stoppe overbefolkningen i hele verden og ikke kun i Schweiz. Et andet af Ecopop-initiativets centrale krav er, at 10% af den Schweiziske ulandsbistand skal bruges til frivillige familieplanlæggelser, dvs. store uddelinger af kondomer samt oplysningsseminarer til kvinder, omkring det at få børn og stifte familie.

Ved siden af den klassiske højrefløjs påstand om, at indvandring skader landet og befolkningen, påstår Ecopop yderligere, at mennesker i den såkaldte tredje verden, ikke er kloge og oplyste nok til at holde deres eget fødselstal under kontrol, hvilket resulterer i overbefolkning af jordkloden. »Ecopop Nein!«, som er en af bevægelserne imod Ecopop-initiativet, argumenterer imod denne påstand: »Ecopop-initiativet påstår at beskytte de naturlige ressourcer. Men lukkede grænser er hverken et middel til at opnå et mindre energiforbrug eller en bedre klimabeskyttelse«. Ydermere påpegede de at »alle erfaringer viser at investeringer i uddannelse og sundhed er afgørende. Og præcis fra dette område vil Ecopop tage penge for at uddele kondomer«.

Se kampagnesiden: »Ecopop Nein!«

Det lykkedes for kampagnerne »Ecopop Nein!« og »Let’s pop Ecopop!« at opbygge en solid modkampagne og bidrage til, at Ecopop-initiativet fik et tydeligt nederlag.