Sydhavnen: “Vi ser vores antal som vores styrke”

Først var det en provokation mod en demonstration, sidenhen et nazioverfald. Derefter forsøgte en gruppe lokale nazister samt forbundsfæller fra Kalundborgske Rightwings at angribe en demonstration. Et par uger efter angreb et par lokale nazister en klistermærke-aktion, blandt andet med en hardball-pistol. Sammenhængen er tydelig og udviklingen i Sydhavnen kan virke skræmmende og ude af kontrol. Men det er langt fra hele sandheden.

Vi skrev til Researchkollektivet Redox, som har et indgående kendskab til den danske højreradikale bevægelse, for at høre hvad deres vurdering af de højreradikale grupperinger i Sydhavnen.

Projekt Antifa (PA): Hvilke højreradikale grupper er aktive i Sydhavnen?

Som udgangspunkt kun een, nemlig Danmarks Nationale Front (DNF). Der bor enkelte medlemmer af Danskernes Parti i området, men de er ikke en del af den nuværende optrapning. Deres eneste aktivitet er opsætning af lidt plakater og klistermærker. Endvidere har vi en enkelt gang set en gruppe fra RightWings, der primært kommer fra Kalundborg, men også har enkelte folk i København og på Østfyn, i Sydhavnen. Det skyldes dog ikke DNF men nærmere et ønske om overfalde antiracister.

PA: Hvor mange aktivister er involveret i disse grupper?

DNFs sociale arrangementer tæller gerne 20-30 deltagere, men når de går på gaden er de sjældent mere end 10-12 personer. Af de 10-15 mest aktive personer er det cirka en håndfuld, der bor i Sydhavnen eller tilstødende kvarterer.

PA: Vurderer i, at grupperne formår at tiltrække nye unge kræfter – eller stagnerer de?

Vi har set en lille tilstrømning af nye unge folk i Danmarks Nationale Front (DNF). Ikke voldsomt mange, men tilpas nok til at man kan kalde det en udvikling.

PA: Hvilke organisationer bakker op om Sydhavnens højreradikale aktivister?

Danmarks Nationale Front . Man kan ikke adskille opsvinget i Sydhavnen fra opsvinget i Danmarks Nationale Front. Det er eet og samme problem, også selvom der er mange af DNF’s medlemmer, der bor i Nordsjælland. Vi står ikke overfor et uorganiseret nazimiljø i Sydhavnen. Vi står overfor at en række kernemedlemmer af DNF bor i samme bydel og er begyndt at få tag i nogle af områdets rodløse unge.

PA: Opfatter i det som, at der er en konkret voldstrussel på daglig basis?

Det er meget svært at sige. Nu har vi set ét overfald derude siden naziopsvinget startede efter sommerferien samt en række mindre episoder med trusler og hærværk. Vi oplever fx ikke grupper af nazister rende rundt i Sydhavnen til dagligt. Så stort er problemet heldigvis slet ikke. Risikoen i Sydhavnen er ikke større end risikoen for at løbe ind i en gruppe nazister på Hovedbanen eller andre centrale steder.

PA: Hvordan vil i sammenligne situationen i Sydhavnen med situationen i eksempelvis Århus i 00’erne og Sverige i dag?

Meget meget langt fra. Vi taler om måske 5-6-7 organiserede nazister, der bor indenfor et lille geografisk område, og som så har nogle venner, der var aktive nazister i 90’erne, der er begyndt at snuse lidt til nazimiljøet igen. Lige nu har de bare, fordi DNF pt. er den største gruppe på Sjælland, et mindre opsving, og derfor ser vi en del aktiviteter derude.

PA: Det er ikke første gang, at lavindkomst-områder i udkanten af København har været arnested for højreradikal aktivitet. Har i noget bud på, hvorfor at bydele som Sydhavnen og i sin tid Valby er arnested for den type grupper – og er det noget man kan forebygge?

Fascismen næres af social uretfærdighed. Det er den simple forklaring. Vi ser sjældent problemer med militante fascistiske gadeaktivister i rigmandsområder. Det er i højere grad ledertyperne, de intellektuelle kapaciteter, der bor dér. Sydhavnen er et af Københavns fattigste områder, og det gør det selvfølgelig lettere for fascister at få frustrerede unge med sig. De præsenterer simple løsninger på komplekse problemer og det kan godt være en effektiv formular.

Løsningen er selvfølgelig, at venstrefløjen selv går ud og får opsamlet og kanaliseret al den legitime vrede og frustration, som findes blandt mange pga. arbejdsløshed eller fattigdom, i den rigtige retning. Det er ikke indvandrere eller flygtninge, der skaber fattigdom. Det er et uretfærdigt økonomisk system.

Racismefri By: Et lokalt initiativ der skal standse udviklingen

Racismefri By er et lokalt netværk, der arbejder ud fra et solidarisk grundlag, og laver lokalt antiracistisk og antifascistisk arbejde. De har blandt andet stået bag demonstrationer og omdeling af materialer i lokalområdet, og har formået at samle bredt lokalt. Vi har taget en kort snak med dem om situationen i Sydhavnen.

Projekt Antifa (PA): Hvorfor er Racismefri By-initiativet nødvendigt i Sydhavnen?

Racismefri By er et netværk af mennesker, som mener det er nødvendigt at vi siger fra overfor den voksende racisme og islamofobi. Samtidig mener vi det er nødvendigt at være opmærksomme på udviklingen, når de nazistiske miljøer forsøger at vokse. Over de sidste måneder har vi set, at der i Sydhavnen er et lille nazistisk miljø centreret omkring Danmarks Nationale Front. De prøver at sprede deres had og gøre det utrygt for minoritetsgrupper, at færdes i Sydhavnen. Vores bydel skal fortsat være et mangfoldigt og trygt sted at færdes.

PA: Hvilke aktiviteter laver jeres gruppe, og hvordan vil i karakterisere jeres arbejdsmetoder?

Ideen om Racismefri By opstod da vi var flere, der var trætte af at gå og fjerne racistiske og nazistiske klistermærker alene. I stedet har vi skabt et bredt netværk, der laver lokale aktiviteter som debataftener, fælles nedrivning af klistermærker med hadske budskaber, koncerter for mangfoldighed og demonstrationer mod nazistisk vold. Vi mener det er vigtigt at vi er mange der siger fra overfor intolerance. Det gøres ved at skabe lokale netværk der ikke bare reagerer når de små nazistiske grupper prøver at vokse, men formår at sætte en dagsorden i vores nærmiljø.

PA: Hvem er den typiske Racismefri By-aktivist?

Aldersmæssigt spænder vi mellem folk i starten af tyverne og starten tresserne. Om man er offentligt ansat, arbejdsløs, studerende, pensionist, gul, grøn eller faglig med stort F er ikke så vigtigt for os. Så det typiske ved de aktive er vel egentligt, at vi spænder bredt og repræsenterer det København og Sydhavn som vi bor og færdes i. Vi mener at samfundet har brug for sammenhold og ikke splittelse. Og så kan jeg sige at jo mere man laver sammen med de andre i Racismefri By jo mere har man lyst til at lave. Den energi og gåpåmod vi har skabt i netværket er ikke noget man som politisk aktiv støder på hver dag. Det kan klart anbefales at sprede ideen om Racismefri By til andre by- og landsdele. Og vi hjælper gerne til med at starte op!

PA: Samarbejder i med andre organisationer, og i så fald hvilke?

I Racismefri Bys arbejde, og særligt i Sydhavnen, har det været vigtigt for os at samle bredt i lokalområdet. Det betyder både de partier og foreninger, der allerede er aktive for og med til at skabe en mangfoldigt og solidarisk by. I december lavede vi en manifestation på Mozarts Plads under navnet “Sydhavnen for mangfoldighed – Vinterhygge mod racisme”. Her lykkedes det at samle stort og bredt. Blandt talerne skal nævnes den lokale præst, skoleleder for en lokal muslimsk skole, en repræsentant for fagforeningen og 90’ernes brede antiracistiske bevægelse, Annisette og flere andre.

PA: Jeres aktioner og manifestationer har været udsat for konkrete højreradikale trusler og forsøg på angreb. Hvad gør i for at imødekomme en sådan trussel i fremtiden?

Vi ser vores antal som vores store styrke. Truslen fra det ekstreme højre kommer fra meget små grupper og miljøer. Med had, vold og frygt prøver de at splitte os og skræmme os fra at gå på gaden. Dette er selvfølgeligt uacceptabelt og derfor står vi fast på at samle mange om at skabe en mangfoldig og tryg bydel for alle. I de konkrete situationer holder vi sammen, passer på hinanden og fortsætter vores planlagte aktiviteter. Der har været forsøg på overfald og chikane af vores arrangementer og det fortæller os at vi med det brede, lokale netværk og budskabet om mangfoldighed og sammenhold presser de små nazistiske grupper til at handle i desperation og afmagt. Disse reaktioner skal altså ses som et udtryk for at Racismefri Bys aktiviteter gør det sværere at sprede had og frygt i bydelen.

PA: Hvilke aktiviteter planlægger i fremover?

Den 22. marts indkalder vi til bred og folkelig demonstration for mangfoldighed og mod racisme. Denne starter kl. 13.00 fra Enghaveparken. Der vil være talere som Asmaa Abdol-Hamid, Tarek Ziad Husseing, Rune Engelbreth Larsen med flere. Og musikere som Henrik Strube, Lior Kojo og Ali Sufi. I den nærmeste fremtid vil vi samles om filmaftener, oplæg og lokale happenings. For ikke at glemme et større arrangement til sommer. Følg med på vores Facebook-side for løbende opdateringer.

PA: Hvordan bliver man aktiv i jeres gruppe?

Vi kan kontaktes på racismefribynu@gmail.com hvis man vil være med til et møde, arrangement eller gerne vil starte en lokalafdeling af Racismefri By. Der er altid plads til flere der vil skabe en stærk bevægelse, som er for mangfoldighed, sammenhold, forskellighed og er imod racisme, islamofobi og fascisme.

1800345_252932274883116_56129277_n.jpg

Et stort tak til Researchkollektivet Redox samt Racismefri By for at medvirke.