Højrepopulisme kan være dødelig – læs bogen online

Bogen “Rechtspopulismus kann tödlich sein” (Højrepopulisme kan være dødeligt) er et samarbejdsprojekt mellem Projekt Antifa og det tyske magasin Antifaschistisches Infoblatt. Teksterne er rettet mod en tysk læserkreds men vi synes alligevel at teksterne også er så spændende, at de også er interessante for et dansk publikum. Derfor har vi oversat alle teksterne til dansk. At målgruppen for teksterne har været tysk medfører at f.eks teksten om Dansk Folkepartis historie er kendt stof for de fleste. Vi tager den med alligevel. For nogle vil der være en del nyt og andre kan benytte lejligheden til at opfriske deres hukommelse, hvis der er brug for det.

Læs bogen online her