Søg om erstatning for anholdelsen den 23. februar 2013

I forbindelse med SIADs demonstration og den antiracistiske
moddemonstration den 23. februar i København, blev omkring 50 personer
anholdt. Langt hovedparten af de anholdte blev sigtet efter
ordentsbekendtgørelsens paragraffer om opløb, men nu er sigtelsen frafaldet grundet manglende bevis. Det åbner for muligheden om at søge erstatning for uretmæssig anholdelse.

Fra Ungdomshusets aktivist-kollektiv opfordres alle anholdte som vel og mærke har fået deres sigtelse frafaldet, til at møde op i Ungdomshuset (på 1. salen, caféen), onsdag den 25. september kl. 19.00 eller torsdag den. 26 september kl. 19.30. Der er på forhånd taget kontakt til en god advokat som vil hjælpe os gratis, og dette arrangement er på advokatens anbefaling.

Arrangørerne skriver videre:

Du skal medbringe følgende:

 Et papir med følgende informationer: Dit fulde navn, adresse,
telefon-nummer og cpr-nummer.

 En kopi af din påtaleopgivelse samt øvrige papirer du måtte have modtaget fra Københavns Politi i forbindelse med sagen.

Det er vigtigt du selv har alle ovenstående papirer med på forhånd.

Kan du ikke selv komme kan du sende en på dine vegne, men det vil ikke være muligt at sende informationerne på anden vis.

Vi vil sluttelig gerne påpege at der er tale om en enkeltsag, og det vil
således ikke være muligt at bringe andre emner på banen. Har du brug for
retshjælp i andre sammenhænge henvises du til Rusk. Journalister er desuden ikke velkomne.

Husk at sprede ordet til dine kammerater – det er ikke alle der får
tjekket Facebook og Projekt Antifa dagligt!