Gyldent Daggry mister tilladelse til Hate Camp

Den 3-4. august havde det nynazistiske Gyldent Daggry planlagt en sommerlejr og festival i den græske by Kalamata med det mål at samle fascister fra hele Grækenland og resten af Europa.

Fra starten forsøgte lokale antifascister at forhindre afholdelsen afsommerlejren, der ikke kun ville være en sort plet på byen men ogsåudgøre en stor fare for lokale migranter, venstreorienterede og homoseksuelle – alle grupper som Gyldent daggrys medlemmer systematisk forfølger, overfalder og ofte slår ihjel.

De lokale stod dog ikke alene, idet antifascister fra hele Grækenland iværksatte en kampagne på nettet for at skabe international modstand mod lejren og dermed presse det lokale byråd til at trække deres tilladelse til festivalen tilbage.

Inten springbræt for fascisme

På gadeplan mobiliseredes til en stor demonstration, der fandt sted i Kalamata den 20. Juli med over 3000 deltagere, hvoraf størstedelen udgjordes af lokale, der ikke ønskede at se deres by blive et springbræt for Gyldent Daggry og et symbol for fascismen.

Sideløbende med demonstrationen indsendte grupper fra den antifascistiske bevægelse ansøgninger til byrådet i Kalamata om tilladelsetil at holde koncerter til støtte for migranter på de steder,hvor den fascistiske sommerlejr skulle have været.

Den græske regering blev også pressetfra flere kanter til at forbyde festivalen. Kampagnerne resulterede i at byrådet,blandt andet under pres fra regeringen, trak Gyldent Daggrys tilladelse tilbage og erklærede, at ingen politiske manifestationer ville finde sted i byen i løbet af sommeren.
Som en respons på afvisningen har Gyldent Daggry annonceret, at de vil demonstrere i byen på de omtalte dage i protest mod regeringen og byrådets beslutning.
Blandt de aktive i kampen mod Gyldent Daggry er aktivister fra de udenomsparlamentariske bevægelser i Grækenland men også medlemmer af det græske venstrefløjsparti Syriza, der i samarbejde med sociale bevægelse søger at begrænse fascistpartiets voksende indflydelse.