Nazisider bryder retsplejeloven

Det er Danskernes Parti og deres netavis Nationaldemokraten, der på sine respektive hjemmesider bryder retsplejeloven. De bringer begge billeder af den dømte sexforbryder fra Gullestrup-sagen foran og på vej væk fra Vestre Landsret.

Billederne følger på Nationaldemokratens hjemmeside en artikel, der er skrevet af Danskernes Parti leder, Daniel Carlsen. Der er ikke byline på selve fotografiet.

Retsplejelovens §32 stk. 6 lyder:

Billedoptagelse uden for rettens bygninger af sigtede, tiltalte og vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde i en straffesag, er forbudt, medmindre den pågældende har samtykket i optagelsen.

Af forarbejderne til retsplejeloven fremgår det, at tiltalte også er beskyttede af fotoforbuddet på vej væk fra det afsluttende retsmøde efter domsafsigelsen.

Tidligere sager udløst bøder på 5.000-10.000 kroner.