Retssagen mod tyske nazister er i gang

Forsvarsadvokaterne stillede spørgsmålstegn ved, om dommerne i sagen var neutrale, fordi forsvarsadvokaterne blev kropsvisiteret første dag af sikkerhedshensyn. Anklageskriftet nåede derfor ikke engang at blive læst højt, før forsvarsadvokaterne protesterede, og retssagen blev midlertidigt afbrudt. I forgårs blev den genoptaget, og anklageskriftet blev læst højt. Dommerne blev vurderet til at være neutrale og er dermed stadig på sagen, mens forsvarsadvokaterne fortsat bliver kropsvisiteret inden hver retsdag. Både protesten over, om dommerne var neutrale, og den første egentlige retsdag i forgårs tyder på, at forsvarsadvokaterne har lagt en strategi, hvor de vil forsøge at trække retssagen ud med flueknepperi og protester i håb om, at mediernes interesse vil dale, og presset for hårde domme dermed vil aftage.

Det er ikke første gang, at retssagen er blevet udskudt. Den oprindelige startdato for retssagen var sat til 17. april 2013, men retssagen blev udskudt til maj. Retssagen finder sted i München, fordi to af ofrene kom fra Nürnberg og to fra München, som begge ligger i Bavaria. Den største retssal her har kun plads til cirka 50 tilskuere og 50 journalister. De 50 pladser til journalisterne blev til at starte med fordelt efter først til mølle princippet, hvilket resulterede i, at hverken journalister fra flere store tyske medier eller journalister fra Grækenland og Tyrkiet, hvor henholdsvis et og 8 af ofrene kom fra, kunne overvære sagen. Det endte som en stor skandale. En tyrkisk avis klagede til den tysk højesteret, som bestemte, at der skulle reserveres pladser til tyrkiske medier. Journalistpladserne til tyske journalister endte derfor med i stedet at blive fordelt ved lodtrækning, mens fire ud af 50 pladser blev reserveret til tyrkiske medier. Man forslog også at rykke retssagen til en by med større retssale, men det blev afvist, da man frygtede, at retssagen ville udvikle sig til en skueproces. Udover selve retssagen har 60 pårørende og ofre sagsøgt 5 i et civilt søgsmål. I Tyskland giver det ikke kun mulighed for at få erstatning, hvis den anklagede bliver dømt, men man får også en række rettigheder, blandt andet ret til at overvære retssagen og til at indbringe bevismateriale. Det har givet yderligere pres på tilskuerpladserne.

Op til 600 vidner skal ind og afgive forklaring. Retten har afsat en halv time til hvert vidneudsagn, men alle udsagn kan næppe afgives på en halv time. I en mordsag med 10 ofte er en halv time til hvert vidne meget begrænset. Retssagen, som er sat til at vare et år, kommer derfor sandsynligvis til at tage betydeligt længere tid. Antifascisterne fra nsu-watch.de vurderer, at sagen kan komme til at vare op til to år.

Spørgsmålet er, hvor meget nyt der kommer frem under retssagen, da man ikke regner med, at nogen af tiltalte vil udtale sig. Desuden bliver det interessant at se, om retssagen får brugt den unikke chance til at belyse den rolle, efterretningstjenesten spillede i forløbet, hvor NSU i årevis levede under jorden uden at blive opdaget. I stedet for at se på muligheden for, at nazister kunne have begået de politiske mord, valgte politiet og efterretningstjenesten at fokusere på de miljøer, ofrene kom fra. Ser man på den strategi, politikerne indtil videre har lagt, hvor de har fokuseret på at begrænse skaderne frem for at belyse hele sagen, vil vi næppe blive klogere på efterretningstjenestens rolle under retssagen. Lighederne med bombemordet i Søllerødgade er slående.