Svensk antifascist fængslet efter lørdagens demonstration

Den unge antifascist blev anholdt under politiets masseanholdelse i Vendersgade, hvor i alt 32 personer blev anholdt. Alle andre anholdte er løsladt.

Den fængslede er i første gang fængslet i fire uger. Han er sigtet for at kaste med kanonslag.

For at lette den fængslede antifascists fængselsophold er der oprettet en mailadresse, hvor alle kan sende ham hilsner og breve. Uanset om du kender ham eller ej, så send en kort hilsen på soli@antifa.dk.

“Når vi går på gaden sammen, så har vi et ansvar for at støtte hinanden. Det ansvar fortsætter når demonstrationen er slut, når nogen bliver anholdt eller fængslet. Derfor håber vi at alle vil sende breve ind til vores fængslede kammerat,” siger Anja fra Antifascistisk Aktion.

Læs teksten ‘Skriv for satan’

— –

En svensk antifascist, som deltog i lördagens antifascistiska demonstration mot SIADs rasistiska demonstration, blev idag fängslad i fyra veckor. AFA Danmark uppmanar till att visa solidaritet med han.

Den unga antifascisten blev anhållen under polisens massarresteringar i Vendersgade, där i allt 32 personer blev anhållna. Alla andra anhållna är släppta.

Den fängslade är i första omgång fängslad i fyra veckor. Han är anklagad för att ha kastat smällare.

För att göra den fängslade antifascisten fängelseperiod lättare så är det upprättat en mailadress, där alla kan skicka han hälsningar och brev. Oavsett om du känner han eller ej, så skicka han en kort hälsning på soli@antifa.dk

»När vi går på gatan tillsammans, så har vi ett ansvar för att stötta varandra. Det ansvar fortsätter när demonstrationen är slut, när någon blir anhållen eller fängslad. Därför hoppas vi att alla vill skicka brev in till vår fängslade kamrat” säger Anja från Antifascistisk Aktion Danmark.«

Läs texten ‘Skriv för fan’