Antiracister vil stoppe EU-finansiering af fascister

I september sidste år varslede Europakommissionens vicepræsident, Maroš Šefcovic, nye regler for finansieringen af transnationale politiske partier og deres tilknyttede tænketanke og stiftelser.

Et af disse ændringsforslag forudsætter at EU-finansieringen kun kan bevilges, såfremt nævnte partier og tilsluttede organisationer overholder EU’s værdier, ”respekt for menneskeværd, frihed, demokrati, lighed, retssikkerhed og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for minoriteter”

Den sidste del, vedrørende minoriteternes rettigheder, er en ny tilføjelse.

Disse ændringer er resultat af pression fra Hope not hate sidste år, efter det var blevet klart at BNP (British National Party) sammen med fascistiske franske og ungarske EU-parlamentsmedlemmer (MEP’er) stod til at modtage 300.000 euro i offentlige midler til finansiering af deres politiske arbejde. Engelske MEP’er fra Labour forfulgte sagen og krævede, i samarbejde med kolleger fra andre EU-lande, en ændring af reglerne.

EU-parlamentet er nu i færd med at drøfte grundlaget for finansiering af de politiske partier og tilsyneladende vil EU’s generalsekretær igen anbefale, at der tilgår midler til Alliancen af Europæiske Nationale Bevægelser (AENM), der bl.a. tæller svenske Nationaldemokraterna, franske Front National, ungarske Jobbik og en række andre fascistiske og racistiske partier.

Som modtræk kræver den socialistiske og demokratiske gruppe af MEP’er, som engelske Labour er medlem af, at EU præsidenten anvender regel nr. 210 for at gennemtvingede ændringer, der sammenkædede finansiering med minoriteternes rettigheder.

For at disse nye regler kunne gennemføres – hvilket ville medføre, at fascistiske MEP’er fra England, Ungarn, Frankrig og Bulgarien ikke ville modtage yderligere offentlige midler – kræves der en parlamentarisk appel indeholdende underskrifter fra en fjerdedel af MEP’erne, der repræsenterer mindst tre parlamentariske grupper, som skal forelægges inden det kommende møde i EU-parlamentets den 4. februar 2013.

Hope not hate lancerede en kampagne mandag 21. januar 2013 for at presse engelske MEP’er til at underskrive appellen. De opfordrer i samme omgang antiracister resten af EU’s medlemslande til at påvirke deres egne MEP’er til at gøre det samme.

MEP’er, der tilhører den socialistiske gruppe i EU-parlamentet, skriver sandsynligvis under, men en smule pression ville ikke være af vejen, siger Hope not hate. Der er mindre end to uger til at indhente støtte fra 189 MEP’er, der repræsenterer mindst tre af de politiske grupperinger i EU-parlamentet

Kan man opnå dette, forhindrer det at mindst 400.000 euros tilflyder de fascistiske MEP’er i 2013.

Hope not hate opfordrer danske antiracister til at gøre deres yderste for at støtte denne kampagne. De påpeger vigtigheden af at påvirke så mange MEP’er, som muligt i så mange lande som muligt i hele det politiske spektrum – ikke kun dem fra venstrefløjen

Læs mere hos Hope not hate

Tags:,