Nye NSU-efterretningssvigt

Tirsdag, d. 10. september, blev den tyske offentlighed rystet af endnu en efterretningsskandale i kølvandet på optrevlingen af NSU-terrorcellen. Her kom det frem, at den militære efterretningstjeneste også har været i kontakt med i hvert fald den ene af de to Uwer, Uwe Mundlos.

Efterretningstjenesten afhørte i 1995 Mundlos, der på daværende tidspunkt aftjente sin værnepligt, om hans højreekstreme og ny-nazistiske synspunkter og aktiviteter, som denne ikke lagde skjul på.
Det i sig selv er ikke så skandaløst, da en af opgaverne der varetages af forsvarets efterretningstjeneste i Tyskland blandt andet er at holde øje med højreekstremister i militæret.

Skandalen ligger i, at officererne der afhørte Mundlos også prøvede at hverve ham til at blive informant. Og hvad værre er, har tilbageholdt alle oplysninger om både afhøringen og hvervningsforsøget indtil nu, til trods for at efterretningstjenesterne i Tyskland er blevet pålagt at videregive al relevant information til Rigsdagskommission.

Rigsdagskommissionen er blevet nedsat for at undersøge hvordan myndighederne, og i særdeleshed de hemmelige tjenester i Tyskland, kunne svigte deres ansvar så katastrofalt, som det har vist sig at være tilfældet i sagen om den den ny-nazistiske terrorcelle.

Indtil videre har oprulningen af NSU og de tyske myndigheders svigt, kostet top-chefer og ledere jobbet på både forbunds- og delstatsplan i den tyske indenrigsefterretningstjeneste (det der svare til PET). Tiden vil vise, om denne nye skandale om tilbageholdelse af information og evt. anden ny information vil veje så tungt, at også folk i den militære efterretningstjeneste må gå af.