Københavnske antifascister lancerer støttenetværk for Aarhus

Opstartsmødet sker i forbindelse med den afsluttende blok på konferencen, hvor konferencedeltagerne bliver inddelt geografisk i grupper fra hhv. Aarhus, København og resten af provinsen.

I den københavnske blok er det eneste emne opstarten af netværket Praktisk Solidaritet Aarhus (PSA). Netværket, der har undertitlen Antifascisme fra København til Aarhus, har formål at udføre bevægelsesopbyggende arbejde i Aarhus.

Formålet er ikke at lave det ”klassiske” antifascistiske arbejde i Aarhus, men at skabe et fundament for en lokalt forankret antifascisme. Vi skal være en praktisk hjælpende hånd, når Aarhus beder om det.

PSA-netværket skal desuden være med til at bygge bro mellem Århus og København og udbrede kendskabet til Aarhus-situationen i København.

Vi håber at netværket fx kan arrangere støttefester i både København og Aarhus for at indsamle penge, stå for transport til manifestationer og demonstrationer i Aarhus, gennemføre foredrag og seminar i Aarhus samt være en resursebank, når Aarhusaktivister beder om hjælp. Det kunne fx være til at skaffe chauffører, oplægsholdere, dørvagter, grafikere og penge. Kort sagt, så er netværkets formål at stille praktiske erfaringer og menneskelige resurser til rådighed for Aarhus’ venstrefløj.

PSA-netværket får sin base i København og består af en blanding af tidligere århusianske aktivister samt københavnere. Hvis du vil være med, så tag med til ÅRHUS2012 og hør mere! Det er naturligvis også muligt at blive aktiv i netværket efter konferencen.

Tags: