Forsker fik 120.000 for ekstremismerapport

Rapporten, der blev bestilt af Kontoret for Demokratisk Fællesskab og Forebyggelse af Radikalisering under Social- og Integrationsministeriet, skulle ifølge forskningsbestillingen været baseret på “eksisterende forskningsbaseret viden om højre- og venstreekstremisme”.

Siden publiceringen 8. maj er den blevet mødt med kritik fra bl.a. SUF, AFA og LS samt Kommunistisk Parti. Det er primært stemplingen som ekstremister, der har fået grupperne op af stolen, men også de mange faktuelle fejl, samt en række udokumenterede beskyldninger har skabt stor frustration over rapporten.

Ifølge kommunikation mellem Chris Holmsted Larsen og ministeriet har forskeren taget orlov fra sit ph.d.-studie i tre måneder, fra 1. januar til 31. marts, for at skrive rapporten. Dette er blevet honoreret med 120.000 kroner. Selvom han har taget tre måneder fri, fremgår det også, at rapporten blev afleveret allerede 27. februar, hvorfor udarbejdelsen altså har taget mindre end to måneder.

I et interview med Dagbladet Arbejderen, har Chris Holmsted Larsen forklaret, at han “fik et konkret arbejdsoplæg fra ministeriet, der lagde op til, at alle ikke-parlamentariske partier, organisationer og bevægelser med en radikal eller ekstrem samfundskritik skulle inddrages i rapporten. Hvis ikke jeg havde nævnt kommunisterne i rapporten, var den sandsynligvis blevet udsat for massiv politisk kritik.”

Projekt Antifa er i besiddelse af det omtalte arbejdsoplæg, og her bliver der ikke nævnt noget om “radikal eller ekstrem samfundskritik”. Der bliver derimod nævnt, at rapporten skal behandle “ekstremisme og antidemokratiske grupper”.

Holmsted Larsen forklarer i et notat til ministeriet, at han baserer sin rapport på eksisterende forskning fra bl.a. Jeppe Lyng, der blev udsat for så massiv kritik, at Københavns Kommune fjernede den fra sin hjemmeside. Derudover er Holmsted Larsens rapport baseret på hans “feltstudier af miljøerne omkring Ungdomshuset i kølvandet på rydningen i 2007.”

Download rapporten