Reportage – Out of the Camps

Walk out of Kongelunden

Den første del af af manifestationen startede kl. 9.00 ved asylcenteret i Kongelunden på Vestamager. Her samledes omkring 60 personer for at gå de 16 km fra centeret til Københavns Rådhusplads. Formålet med gåturen var at sætte fokus på den afstand, der på alle måder er, mellem asylansøgere og det omgivende samfund. Asylansøgerne i lejrene, ikke alene i Kongelunden, er afskåret fra at deltage i ganske almindelige sociale aktiviteter og samfundsmæssigt engagement, på grund af den danske asylpolitik. Alene den fysiske placering af centrene, langt fra byerne og med dårlige transportforbindelser, forhindrer menneskene i lejrene i selv de mest almindelige dagligdags aktiviteter.
De transportmuligheder, der er, er alligevel ikke tilgængelige, da asylansøgernes lommepenge på ingen måde rækker til at kunne betale for det, en billet med bussen koster.

Turen fra Kongelunden til Rådhuspladsen viste tydeligt skellet mellem de, der sidder i lejrene, og os der færdes frit – ruten gik gennem Kongelundens grønne omgivelser, de pæne og fredelige parcelhuskvarterer og hyggelige Haveforeninger på Vestamager.

Da marchen nåede til Bella Center havde yderligere 40 personer sluttet sig til gruppen, der fortsatte turen gennem Ørestadens nybyggerier, forbi DR Byen til Islands Brygge, hvor sidste stop var planlagt. Her stødte omkring 30 personer til gruppen, inden vi nåede frem til Rådhuspladsen lidt over to om eftermiddagen.

Debat på Rådhuspladsen

Da Walk out of Kongelunden ankom på Rådhuspladsen blev gruppen mødt af klapsalver fra omkring 1500 personer, asylansøgere fra 6 centre og støtter af kampagnen, der allerede var mødt frem for at skabe opmærksomhed om sagen samt vise deres solidaritet og utilfredshed med den umenneskelige asylpolitik.
Programmet for timerne på Rådhuspladsen var på forhånd bestemt til at være en blanding af underholdning og debat, for at gøre opmærksom og holde politikerne i SRSF-regeringen fast på deres løfte om at gøre det muligt at arbejde og bo uden for asylcentrene efter 6 måneders ophold i Danmark.

Blandt talerne var Hassan, der i øjeblikket sammen med 20 andre kurdere afventer hvad der skal ske med dem i Sigerslev asylcenter. Siden 7. maj har de sultestrejket for at få svar på hvad de kan forvente vil ske med dem, efter de har fået afvist deres asylansøgninger. De sultestrejkende er alle en del af det kurdiske mindretal i Syrien. Danmark har siden april sidste år, haft stop for hjemsendelser til Syrien på grund af den politiske situation. Dette betyder at deres situation her i Danmark er forværret da de nu sidder i asylcentret på ubestemt tid, uden mulighed for at arbejde eller uddanne sig, eller på andre måde forsøge at leve et normalt liv.

Hovedpunktet på dagsordnen var en paneldebat mellem Michala Clante Bendixen (Komiteen Flygtninge Under Jorden), Zachary Whyte (Antropolog v. Københavns Universitet),
Zach Hadudu (asylansøger, Asylcenter Auderød og del af Out of the Camps) samt Liza Skolboshevsky (asylansøger, Asylcenter Sandholm og del af Out of the Camps).
Debatten blev styret af Martin Lemberg-Pedersen, der har skrevet en ph.d. om grænsekontrol og forhold for asylansøgere. Debatten drejede sig om tre hovedtemaer: kravet om samarbejde med politiet for afviste asylansøgere, isolationen fra de øvrige samfund for alle asylansøgere samt den deraf følgende forhindring i deltagelse i samfundet, for alle i lejrene.
Debatten tydeliggjorde behovet for at få menneskene i lejrene på offentlighedens dagsorden og nødvendigheden af at opnå muligheden for at leve et nogenlunde normalt liv som asylansøger. De langtidsskadelige effekter af forholdene i lejrene, isolationen fra det omgivende samfund og umuligheden for fx at arbejde eller uddanne sig og dermed vedligeholde og opnå social og faglige kundskaber, var tilbagevendende i debatten.

Menneskekæde rundt om søen

Efter debatten, samledes de hen ved 2000 mennesker til sidste del af manifestationen, fælles demonstration gennem byen hen til søerne. Fremme ved Peblinge søen, med demovognen og musik i front, fordelte deltagerne sig ud langs kanten af søen som den sidste del af dagens happenings. Målet var at danne en menneskekæde der kunne nå hele vejen rundt om søen, som symbol på solidaritet mellem mennesker. Kæden nåede desværre ikke hele vej rundt om søen, men det blev alligevel en flot slutning på en en lang dag, med alvorlige, rørende og chokerende beretninger fra asylansøgerne i de danske lejre.

Out of the Camps fortsætter deres kampagne for at gøre opmærksom på og forandre de inhumane forhold mange asylansøgere sidder anbragt eller indespærret under, og holde regeringspartierne fast på deres løfte om at gøre det muligt at bo, arbejde og leve uden for lejrene efter 6 måneders ophold i Danmark. Kampagnen går også videre end det og tilføjer et krav om at løftet også skal gælde de mennesker, der som afviste asylansøgere har endnu dårligere muligheder og færre rettigheder.

Følg kampagnen her