Græske ny-nazister valgt ind i parlamentet

Partiet blander racisme, antisemitisme og ny-nazisme til en giftig cocktail som indtil for ganske nylig ikke kunne samle mere end under en 1% af de græske stemmer. Deres ensidige, racistiske retorik, hvor flygtninge og indvandrere bliver gjort til syndebuk og hovedårsag til Grækenlands næsten totale økonomisk krise, appellerer nu til mange flere. Nogle af de første exit-polls siger helt op til 6-8% af stemmerne.

Hovedårsagerne til dette skyldes en politikerlede, desperation og ikke mindst en markant stigende racisme i Grækenland

Grækenland har været gennem den ene store nedskæringsrunde efter den anden som følge af EU og IMF´s krav om besparelser for at få yderlige lån. Dette har kastet landet ud i en lammende økonomisk såvel som politisk krise. Vælgerne, der strømmer fra de to store partier har både søgt til venstre, hvor venstrefløjen er blevet markant styrket, men altså også til det yderste højre.

Grækenland modtager som et af EU´s sydligste lande mange flygtninge og indvandrere, som i mange tilfælde strander på ubestemt tid i landet, på grund af EU´s flygtninge- og indvandringsregler, der tvinger enhver til at skulle søge asyl i det første land de er blevet registret i, hvilket i manges tilfælde er Grækenland.

Golden Dawn har ikke været sene til at udnytte dette. Deres forklaring er enkel: EU, de inkompetente og korrupte politikere, og så især flygtninge og indvandrere er skyld i alle Grækenlands problemer.

Denne retorik ligner til dels, Dansk Folkeparti- og Front Nationals, men Golden Dawn får selv disse til at blegne og de går ikke af vejen for klassiske fascistisk og nynazistisk retorik, stil og tankegods.
Det gælder alt fra deres symbol, der ligner en afart af det nazistiske hagekors, heilen og fakler til parti-møder, og deres retorik om at alle ikke-grækere skal smides ud af Grækenland. Partiet og dets menige medlemmer er også blevet kædet sammen med vold mod politiske modstandere og utallige racistiske overfald på især indvandrere og flygtninge. Derudover har der også været en del eksempler på at fascister fra eller tilknyttet partiet har samarbejdet med fascister i politiet om regulære overfald på antifascister, bz´ere og flygtninge og indvandrere. Partiet har ikke overraskende, indtil for nylig i alle fald, orienteret sig mod partier som det tyske naziparti NPD, og forskellige italienske fascistiske grupperinger.

Både anarkister og andre antifascister går tit til modstand mod Golden Dawn både verbalt, og med aktioner mod deres partikontorer og møder. Til tider sker det også mere eller mindre korporligt mod partiets demonstrationslignende forsamlinger, der ikke sjældent ender ud i angreb på indvandrere og flygtninge. Mange antifascister og venstreorienterede har længe advaret om at Golden Dawn var på vej frem og måske ville klare 3%-spærregrænsen ved valget, men det er langt fra kun venstrefløjen og menneskerettighedsaktivister der er bekymret. Tidligere græsk kultur- og turisme-minister, Pavlos Geroulanos, udtalte den 31. marts i år at “[…] hvis vi ikke ønsker, at se parlamentarikere blive indsværget med heil-hilsner, må vi til at vågne op […]”.

Om partiet Golden Dawn vil kunne omsætte sine mandater til indflydelse i den kommende græske regering er nok tvivlsomt.
Den nye parlamentariske situation i Grækenland, hvor ingen af de to store partier (PASOK og Nyt Demokrati) kan danne regering alene og hvor et ny-nazistisk parti er kommet ind i parlamentet, kan vise sig meget farlig på sigt, hvis ikke de demokratiske kræfter i Grækenland formår at dæmme op for Golden Dawn- og øvrige fascisters udnyttelse af krisen.