Alle ud af lejrene!

Folkene bag kampangen vil påvirke politikerne og den offentlige opinion for
at få en mere retfærdig asylpolitik.
“Den 13. maj vil vi gå ud af lejrene for at manifestere vores intention om
at fastholde regeringen på dens løfte om, at asylansøgere får lov til at bo
og arbejde udenfor asyllejrene!” lyder det i Out Of the Camps´ manifest.

S, SF, R-regeringen bekendtgjorde i oktober 2011 som del af sit
regeringsgrundlag, at “flygtninge skal behandles værdigt” og at
asylansøgere derfor skal have mulighed for at bo og arbejde udenfor
asylcentrene.

“Vi har brug for, at I deltager og markerer kravet med os! Vi har brug
for, at I møder op og fortæller regeringen, at vi har håb; håb om at alle
asylansøgere vil få lov til at deltage i samfundet!” – Out Of the Camps

Initiativet til kampangen er taget af folk i og omkring Trampolinhuset.

Walk Out Of the Camps understreger at manisfestationen den 13. maj er
fredelig og skiver; “Vi har brug for, at I holder en seriøs og betænksom
stemning i løbet af vandringen, og husker at mange af dem som deltager
befinder sig i en usikker situation.”

Vandringen vil begynde i asylcenter Kongelunden på Amager. Mødet bliver i
Københavns bycentrum. Du er velkommen til at støde til hvor du kan.

Mere info