Hjælp i vente til bødeplagede aktivister

Initiativet hedder Bødebanken, og er sat i verden for at støtte
politisk engagement og aktivisme på den udenomparlamentariske
venstrefløj. Initiativet er en fælleskasse til betaling af bøder – vel
og mærke de politiske af slagsen.

Bødebanken forklarer selv at initiativet ”[…] kan ses som en
reaktion på de seneste års retslige stramninger, f.eks. i form af
lømmelpakken, knivloven, maskeringsloven, terrorpakken, rockerloven og
mange andre.” De vurderer, at stramningerne bruges strategisk af
politiet – og at dette er med til at holde folk væk fra at
demonstrere og aktionere.

Initiativet håber desuden på, at kunne bidrage til at gøre op med, at
retslige og økonomiske konsekvenser af politisk arbejde bliver et
individuelt problem.

Bødebanken åbner op for medlemskab fra den 3. marts. Prisen for et
medlemskab er sat efter ens indkomst, og er enten 30 kroner eller 60
kroner om måneden.

Eftersom Bødebanken har et udenomparlamentarisk og venstreorienteret
fokus, støtter gruppen ikke projekter og grupper der ses som
sexistiske, racistiske, homofobiske/heterosexistiske eller på anden
måde diskriminerende, eller har til formål at promovere et
parlamentarisk parti eller fremme en kapitalistisk dagsorden.

Besøg Bødebanken og læs meget mere her