Danish Defence League-ledere udsat for kup

Den seneste måneds tid har der internt i Danish Defence League (DDL) verseret en konflikt, hvor de to øverste ledere er blevet beskyldt for både magtmisbrug samt tyveri fra organisationens kasse.

Det betød, at en lang række afdelingsledere og menige medlemmer i slutningen af 2011 trak sig i frustration. De forurettede trak sig dog ikke uden kamp og allierede sig i stedet med moderorganisationen English Defence League (EDL). EDL har nu valgt at støtte udbryderfraktionen, der har fået navnet The Official Danish Defence League.

Således står de to tidligere ledere nu tilbage som konfliktens helt store tabere – uden hverken navn eller bagland.

De kommende måneder vil vise hvor mange af de menige medlemmer der er røget i svinget i forbindelse med de voldsomme interne stridigheder.

Tags: