Asylansøgere på gaden mod deportationer

De demonstrerede mod deportationer af mennesker til det krigshærgede Afghanistan og mod de dårlige vilkår i det danske asylsystem.

Under taktfaste slagord på både afghansk og engelsk gik demonstrationen fra Københavns Rådhusplads til Christiansborg. Her blev de embedsmænd og politikere der valgte at forlade deres arbejdsplads via slotspladsen, mødt af den energiske demonstrations krav: “we want freedom, we want justice” og forslagene: “listen to us, talk with us”.

Demonstrationen var arrangeret af afghanske flygtninge fra fem forskellige asylcentre i Danmark. Hovedkravet var at de danske politikere skal stoppe alle deportationer til Afghanistan. Deres begrundelse er at landet ikke er sikkert og de afghanske myndigheder ikke kan garantere hjemvendte flygtninges sikkerhed.

At faren er helt reel, viser sagen om den 27-årige kurder Xalid Xwedêda med alt skræmmende tydelighed. Modkraft.dk kunne i forgårs dokumentere at den unge mand var blevet halshugget og dræbt i det nordlige Irak.

Xalid Xwedêda fik afvist sin ansøgning om asyl af både de danske og de svenske myndigheder og blev 2010 udvist til Irak. Et land, der ligesom Afghanistan, af FN bliver vurderet som usikkert og utrygt og hvor myndighederne heller ikke kan garantere hjemvendte flygtninges sikkerhed.

Demonstranterne krævede udover deportationstop også forbedringer af forholdene for de asylansøgere der er fanget i det danske asylsystem. Især omkring hastebehandling af sager der vedrører børn, kronisk syge og andre grupper for hvem de langvarige ophold i lejrene er ekstra belastende.

Om det nye folketingsflertal vil opfylde til kravene må fremtiden vise.