Derfor mindes de ikke »Krystalnatten«

Ikke så krystalklart som man skulle tro

I de 50 år der gik fra 1938 hvor krystalnatten fandt sted til 1988, var begrebet krystalnat eller rigskrystalnat et begreb, som uden refleksion og diskussion, blev brugt i folkemunde såvel som i historiebøgerne.
Begrebet var ikke et begreb der blev opfundet fra statens side, men et begreb der opstod blandt den tyske befolkning.
Der er flere grunde til at termen ikke længere benyttes i Tyskland.
En årsag er at begrebet blev opfundet og brugt af forfølgerne og ikke de forfulgte. Folket i Tyskland refererede konsekvent til dagen med det knuste glas i stedet for hvad det virkelig var, en pogrom altså forfølgelse af et mindretal.

Efter krigen blev to forskellige udtrykt brugt i henholdsvis Vesttyskland og DDR. I Vesttyskland var det almindeligt at benytte rigskrystalnat mens DDR opererede med begrebet den fascistiske pogromnat.
Omkring 50året for mindesdagen den 9.november, opstod en offentlig diskussion der problematiserer begrebet rigskrystalnat.
For at forstå kritikken kan begrebet deles op i tre: Rigs, krystal og nat.

Rigs – henviser til at det var hele riget, altså hele det tyske folk der deltog i pogromen.

Krystal – Begrebet lægger vægt på de tusindvis af ruder der blev knust frem for at synliggøre forfølgelsen, volden og drabene.
Mange af dem der overlevede pogromerne har argumenteret for at ordet negligerer de rædsler de var udsat for.

Nat – De er misvisende at bruge udtrykket nat som et synonym på hvad der skete. Den 9. november var rigtignok startskuddet på pogromerne men de fortsatte i ugerne efter.
Andre argumenterer for at ”nat” symboliserer det politiske mørke som Tyskland var indhyllet i.

Hvad skal man så sige?

Pogrom

En pogrom er et folkeligt voldeligt optøj, der retter sig imod et mindretal, som enten er godkendt eller tolereret af statsmagten.

Offentligheden i Tyskland, så som medier og politikere bruger oftest ordet rigspogromnat, men den nyeste historiske forskning samt mange venstreorienterede bruger termen novemberpogromerne. Ordet er i flertal for at synliggøre at optøjerne fandt sted overalt i Tyskland og Østrig og at det ikke kun var en enkelt nat men fortsatte efter den 9. november.