Massiv politiindsats sikrede racistisk turbo-march

Allerede fra morgenstunden stod det klart, at politiet var fast besluttet på at få tvunget den racistiske march igennem enhver modstand. Alle indgange Stortorget, en plads på størrelse med Rådhuspladsen i København, var afspærrede, og alle der så “aktivist-agtige” ud blev visiteret og registreret på vej ind.

Samtidig var de unge sverigesdemokrater blevet gelejdet ind på torvet længe inden den officielle demonstrations-tid, for at undgå at antifascister forhindrede deres samling. Både på Stortorget, på Gustav Adolfs Torg, hvor Sverigedemokratisk Ungdoms demonstration skulle vende, og i alle sidegader var store grupper af organiserede antiracister og lokale på plads, for at kunne komme ind og blokere march-ruten.

Ethvert forsøg på at blokere marchen blev forhindret af den massive politiindsats, der talte 30-40 transitter, en helikopter, tolv aggressiv kampklædte betjente til hest, en håndfuld hollændervogne og civilbetjente så langt øjet rakte. Allerede tidligere på ugen havde politiet i medierne lovet at slå hårdt ned på ethvert optræk til blokader, og det løfte blev holdt til fulde.

Det betød at de små hundrede sverigedemokrater, eskorteret af flere hundrede betjente i alle afskygninger, omkring klokken 16, en time forsinket, kunne marchere de få hundrede meter fra Stortorget til Gustav Adolfs Torg og tilbage igen. Herefter blev de sendt ind i deres bus og et par minibusser.

Samtidig forsøgte et par hundrede antiracister at komme ud og blokere for køretøjerne, med dagens mest aggressive politiindgreb som konsekvens. Ridende, kørende og løbende politi stormede de blokerende demonstranter, og adskillige kom til skade, mens andre blev anholdt. Medierne rapporterer i skrivende stund om cirka tyve anholdte. Trods den massive politi-vold holdt alle sig til det aftalte ikke-voldskodeks i blokaderne.

Cirka 70 danske antifascister deltog i blokaderne.

I disse timer er det stadig uklart hvad der kommer til at ske med de anholdte ved dagens blokader, men Projekt Antifa følger naturligvis sagen.

Pressemeddelelse fra Skåne mot Rasism

Idag blev Malmö en belägrad stad. Och varför? För att Sverigedemokratisk ungdom, SDU, hade bestämt sig för att ha en demonstration, med inbjudna La Destra, ett parti med fascistiska kopplingar från Italien. En bred koalition har bakom Skåne mot rasism jobbat för en bred antirasistisk protest mot SDUs planerade demonstration. Den första delsegern kom när polisen annonserade att de inte tänkte tillåta SDU att demonstrera från Stortorget till Triangeln, utan istället bara låta dem gå från Stortorget till Gustav Adolfs torg, en sträcka på cirka 150 meter. Den andra delsegern kom idag, när vi kunde räkna in inte mindre än över 2000 Malmö- och Skånebor som tagit sig ner till centrum en lördag för att protestera mot SDUs demonstration och efterföljande torgmöte.

Belägringen gjordes dock inte av alla oss som utnyttjade vår grundlagsskyddade rätt att demonstrera mot ett rasistiskt parti, utan av polisen, som genom en insats på 450 poliser till en kostnad av 1,5 miljoner kronor bestämde sig för att stänga ner större delar av centrala Malmö. Är det verkligen värt det? Är det rätt att ett litet rasistiskt parti ska diktera kontrollen över Malmö för en dag? Vi ställer oss starkt frågande till polisens insats, som genom sin placering hindrade många motdemonstranter från att kunna ta sig in till torgmötet och protestera. Inte bara de som kom för att protestera mot Sverigedemokraternas politik drabbades idag utan även alla Malmöbor, turister och besökare som var i Malmö centrum mötte en total polisavspärrning.

Under hela SDUs samling, demonstration och efterföljande torgmöte så protesterade antirasister mot deras budskap och visade att vi tror att en annan värld är möjlig. ”Inga rasister på våra gator”, ” Åk hem” och ”Vad ska vi göra? Krossa rasismen!” hördes under hela SDUs tid de var i Malmö. Till skillnad från SDUs demonstration, som mycket byggde på inrest folk med skattebetald buss från Stockholm och omnejd, så var vår manifestation en samling av vad många Malmö- och Skånebor tycker om SD´s politik. Totalt samlade SDU strax under 140 personer, till en demonstration som de själva i förväg utnämnt till ”den största demonstrationen någonsin”. Mot det mötte de över 2000 demonstranter som samlats på Stortorget och Gustav Adolfs torg.

Under planeringen hade vi lagt en kodex som handlade om hur protesterna skulle se ut. Genom att använda oss av konfrontativt icke-våld, alltså att bara med våra kroppar försöka blockera och stoppa demonstrationen, hoppades vi att många skulle komma ut på gatorna idag. Den förhoppningen uppfylldes mer än väl och kodexen efterföljdes under hela demonstrationen. Polisens svar var inte lika icke-våldslig. Vid Gustav Adolfs torg gick de in med hundar och pepparspray mot demonstranter som stod utanför det avspärrade område som polisen satt upp, redan en timma innan SDU ens börjat gå. När hela demonstrationen var över säckade de en hel grupp med människor nära Stortorget som de satte på bussar som skickades till små orter som Staffanstorp och Dalby en lördagkväll, då kollektivtrafiken tillbaka till Malmö kör med färre mellanrum.

Vi uppmanar alla som utsatts av våld av polisen att anmäla det. Ju fler som bevakar polisens oproportionerliga agerande desto bättre. Rapportera även gärna era historier på vår facebooksida (Skåne mot rasism) så sammanställer vi det. Vi uppmanar även media att förbättra sin rapportering från dagens händelser. Om det finns över 2000 motdemonstranter ute på gatorna kan det inte vara svårt att hitta några som vill prata om dagens händelser, istället för att bara intervjua ett ungdomsparti, som trots när papprena ligger på bordet fortfarande inte utesluter sina medlemmar med nära nazistiska kopplingar, som till exempel Robert Vahlgren som deltog på SDUs demonstration idag.

Skåne mot rasism var ett av flera initiativ som på plats protesterade mot Sverigedemokraterna och deras ungdomsförbund. På plats kunde man även se grupper som gjorde ”Jympa mot Jimmy”, teatergrupper som sjöng sånger och politiska partier som hade opinionsyttringar. Idag har Malmö visat att vi är en stad som inte tolererar rasism och fascism, oavsett vilken skepnad den klär sig i.

Vi vill tacka alla som dök upp. För en bred antirasistisk rörelse!

/Skåne mot rasism

Tags: