Pride i Beograd forbudt

Ifølge embedsmændene, der forbød priden, var det ikke fordi, de havde noget imod priden, men fordi det serbiske samfund ikke var parat til en pride.

Nedenfor bringer vi gruppen Queer Beograd Collectives statement om priden:

To dage før priden i Beograd har den serbiske stat forbudt marchen sammen med tre annoncerede moddemonstrationer arrangeret af clerofascistiske grupper (clerofasisme er en form for fascisme der kombinerer religion med fascistisk ideologi,red.).

Dette viser, hvordan fascistiske strukturer både i og uden for staten, står stærkt i Serbien. Mindretals positioner bliver ikke støttet, men nærmere set som en modsætning til nationale interesser.


De sidste par ugers offentlige debat om priden har ikke drejet sig om ytringsfrihed, hvilket den gjorde op til priden i 2009 og 2010. Derimod blev den økonomiske krise og konflikten i Kosovo brugt som argumenter mod demonstrationens vigtighed.

Truslen om vold og overfald har skabt en situation af frygt blandt LGBT-personer (lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner(red.)) i Beograd, hvor regeringens manglende interesse i at støtte mindretalsrettigheder er åbenlys som aldrig før. Indenrigsminister Ivica Dačić, udtaler, at hvis han var i en position til at forbyde priden, ville han have gjort det.
Hermed er det ikke de fascistiske grupper og deres trusler, der bliver adresseret, men derimod de mindretal, der kæmper for deres ret til at ytre sig og samles frit. 
Politiets fagforening har sammen med den clerofascistiske gruppe Dveri rådet deres medlemmer til at nægte at udføre deres arbejde under priden.
Den serbiske ortodokse kirke appellerede til offentligheden om at ignorere disse syge homoseksuelle, der bringer skam over nationen.

Staten gav ikke efter for den fascistiske vold, men er en del af problemet, ved at være en del af den struktur der skaber et samfund, hvor det er accepteret og normalt, at LGBT-personer bliver angrebet og diskrimineret på daglig basis.

Få dage før priden skulle have fundet sted, blev det alternative kulturhus CK13 i bydelen Novi Sad angrebet. Huset blev ramt af en molotovcoctail, mens folk lå og sov indenfor. Heldigvis lykkedes det at slukke branden, inden den spredte sig fra indgangen og facaden.
Dette viser, at ikke kun LGBT-miljøet, men alle subkulturelle initiativer og væresteder for alternativ livstil er under konstante angreb fra serbiske fascister. Vi udtrykker vores dybeste solidaritet og støtte til folkene omkring CK13. 
Forbuddet af priden rejser spørgsmål omkring hvilke former for aktioner der, behøves i fremtiden. Prides er kun en del af kampen mod fascisme og homofobi. Vi har brug for forskellige former for direkte aktioner, der skubber til vores samfunds grænser. 
Vi har brug for aktioner som f.eks. stencilaktionen i Jagodina få uger før den forbudte pride, der viser to kvinder der kysser med påskriften ”Lesbian scene, do not cross”. Eller grafittiaktionen i Niš, hvis mål var at vise, at LGBT-bevægelsen ikke er en trussel eller fjenden, samt at skabe fokus på større problemer i det serbiske samfund såsom ’the tycoons’ (Erhvervsfolk fra en entreprenørklub – de kades tycoons fordi de krævde kapital under Milosevic-regimet og krigene i Jugoslavien (red.)), konflikten i Kosovo og staten i sig selv. Den seneste aktion i rækken af grafittiaktioner var lørdag nat, hvor der blev malet på den fascistiske gruppe Dveris lokaler i Niš. Ordet Dveri blev ændret til Zveri, som betyder ”beasts”. Udover dette blev der skrevet ”skrid ud af Niš, fascistiske sekt!”

Søndag eftermiddag, dagen hvor priden skulle have været afholdt, samledes omkring 25 aktivister spontant i Beograds mest centrale park til en skovtur. Alle i højt humør, i solskin, med mad, drikkelse og et par hunde. Vi manifesterede vores ret til at samles, når vi vil – på trods af forbud!

Selv et regnbueflag blev på et tidspunkt produceret. Der opstod ingen uheldige episoder på trods af nogle mistænkelige unge mænd, der patruljerede rundt i parken. Politiet var også til stede i parken.

Queer Beograd Collective
[
www.queerbeograd.org-> www.queerbeograd.org]