Dresden-borgeres mobiltelefoner overvågede

Den 19. februar i år forsøgte omkring 3.000 nynazister at marchere i Dresden i Østtyskland. Den antifascisitske bevægelse gjorde en stor indsats for at forhindre marchen. I den forbindelse besluttede politiet i Dresden at dokumentere over éen million mobiltelefonforbindelser.

Målet af denne overvågning var at få oplysninger om folk som kunne været involveret i ballade omkring marchen. I starten har der været tale om
138.000 dokumenterede forbindelser i et tidsrum af 4 timer og kun i området rundt omkring nazi-marchen. Nu er det kommet frem, at politiet samlede alle ind- og udgående sms’er og opkald i et tidsrum af to dage, og ikke kun i bydele hvor der var ballade. Landesregeringen har også erkendt at bydele som slet ikke har haft noget med nazi-marchen og modaktiviteterne at gøre blev ramt at overvågningen.

Langt de fleste mennesker som kom i søgelyset af denne overvågning har ikke haft noget med demonstrationerne at gøre. Lokale beboere blev overvåget på lige fod med militante antifascister, fredelige demonstranter, tilskuere, politikere, folk på arbejde og derhjemme.

Hele historien kom frem, da den tyske avis die Tageszeitung interviewede Christian Leje. Han er ansat hos venstrefløjspolitikeren Sevim Dagdelen og demonstrerede sammen med 20.000 andre mennesker imod nazi-marchen. Omkring kl. 16.00 blev han stoppet af politiet og fik tjekket sine id-papirer af politiet. Derefter blev han sigtet for forstyrrelse af nazi-marchen.

Da efterfølgende får indsigt i politiets papirer, kan han konstatere, at de indeholder en liste over 15 telefonforbindelser i tidsrummet 13 og 17.30 og oversig over hvor han befandt sig i forbindelse med de forskellige opkald. Også alle numre og navne på dem han havde været i kontakt med blev gemt. Ihvertfald 406 ejere af mobiltelefoner, der menes at have opholdt sig steder hvor der var ballade, er blevet identificeret.

Det er meget tvivlsomt om en så omfattende overvågning i denne sammenhæng er lovlig. Mange eksperter, politikere og aktivister kritiserer den omfattende overvågning og det særdeles spinkle grundlag for denne.

Telefonovervågningen er bare en udvidelse af kriminaliseringen af
protesterne mod nazimarchen i Dresden. Allerede sidste år lavede politiet
mange ransagninger for at beslaglægge plakater som opfordrede at stoppe marchen. I politiets øjene var det en opfordring til ballade.

Trods den massive repression og overvågning lykkedes det dog de mere end 20.000 antifascister at stoppe nazi-marchen for andet år i træk.