Mejlgade for Mangfoldighed – blot en gadefest?

Kritikken kom efter denne video, der blandt andet på Anarkistisk Debatforum og på diverse debatter på Facebook blev heftigt kritiseret for at være blottet for politisk indhold. Kritikkerne mener, at gadefesten Mejlgade for Mangfoldighed (MFM) har glemt sit udgangspunkt – nemlig en modstand mod racistisk vold i Århus.

Vi har taget en snak med en af arrangementets arrangører, Esben Weile Kjær.

Da MFM startede i 2005 var det med en direkte reference til en række
nazioverfald i området. Hvordan ser MFM på nazivold i Århus i dag?

Vi er klar over at problemet med nazistiske og racistiske overfald stadig
eksisterer i Århus, og det tager MFM stadig stor afstand fra. MFM startede
som et direkte modtræk mod disse, men startede samtidig også med at fokusere på det vi var for, fremfor hvad vi er imod. Vi er for mangfoldighed, og dermed også sagt at vi ikke går ind for ideologier som er ekskluderende.

Derudover er vores aktionsform at tage gaden tilbage på en bred og
folkelig måde. Mejlgade For Mangfoldighed er en stor kreativ festival hvis
styrke er det positive og selve formen, hvor vi udfordre brugen af byrummet og opfordre andre til at gøre det samme.

Der er netop udkommet en reklamevideo, som er stærkt blevet kritiseret. Hvad er meningen med videoen?

Vi har set de kommentarer der har været og vil starte med at sige at vi med videoen ikke forsøger at sidestille den vold (nazivold, red.) med et kæresteskænderi. Videoen skal ses, som der også står sidst i videoen, at vi opfordrer folk til at droppe deres kampe, store som små, og så fokusere på gode i deres medmennesker.

MFM er generelt et arrangement hvor al interesse om deltagelse bliver modtaget med kyshånd, og derfor også de ting som folk laver for at hjælpe, og støtte op om festivalen.

Mejlgade er så åben for alle og det er nye kræfter bag arrangementet hvert eneste år, så jeg føler ikke at det er vores opgave at
sortere tiltag fra, men i højere grad opmuntre og give plads til de kræfter
som vil bidrage.

Der udover var teksten ”drop dine kampe” ikke ment som at man skulle droppe sine politiske kampe med tværtimod at man skulle droppe de små hverdagsskænderier, og tage kampen på et højere plan (MFM). Vi er blevet meget overrasket over hvordan folk har taget imod den, og derfor har vi valgt at lave den om, så der stedet står ”stop dit had”.

Hvilke politiske holdninger ligger til grund for årets arrangement?

Der ligger, som nævnt tidligere, de holdninger til grund at vi er for
mangfoldighed. Jeg ved at nogle klager går på at vi er blevet for “poppede”,
men som vi ser det i år har mangfoldigheden udviklet sig fra primært at have et politisk udgangspunkt til i ligeså høj grad at favne den kunstneriske,
kulturelle mangfoldighed.

Jeg tror at grunden til at vi bliver kritiseret, både af højre- og
venstrefløj i øvrigt, er, at vi forsøger at skabe så meget kulør i arrangementet, på alle måder, at vi ikke har et udgangspunkt som er helt
sort/hvidt.

En anden grund til den udvikling som MFM har gennemgået er at arrangementet som bliver lavet af nye personer hvert år, og de personer er selvfølgelig dem der sætter præg på festivalen, samtidig med at den formår at bevare sin oprindelige ånd og udtryk. Og i år er der ikke mange bag festivalen som har det politiske som hovedbaggrund for at lave festivalen, men derimod måske i højere grad fokus på at lave en kreativ festival.

Jeg vil i høj grad opfordre folk, som synes at MFM trænger til tydeligere
politisk udtryk, at de selv dukker op til stormøderne og er med til at forme
festivalen. De er mere end velkomne!

Har I i år noget materiale, taler eller andet, der sætter fokus på
nazivolden i Århus?

Altså vi har ikke noget helt konkret der sætter fokus udover hele seminaret
og alle de interviews vi laver (for eksempel i Det elektriske Barometer på P3
igår), hvor vi altid nævner konflikten med White Pride i Århus. Udover det
holder vi to store piratfester i løbet af weekenden under overskriften “vi
tar gaderne tilbage” – “Reclaim your city”, og så selvfølgelig også Antifacist
CultureClub-scenen. Igen er vores måde at gøre det på, at vise og skabe
det Århus vi gerne vil have, da vi mener at vi på den måde kan skabe en
folkelig front som kan feste alle former for fascister ud af byen. Vi mener
at vores stærkeste våben er at skabe et reelt alternativ og skabe en
ungdomskultur som fester for mangfoldighed, og på den måde får en tolerant bevidsthed.

Efter ovenstående interview blev gennemført, har Mejlgade for Mangfoldighed udsendt nedenstående pressemeddelselse:

Blot en gadefest?

MFM har siden 2007 taget Mejlgade tilbage til Århusianerne, og forsøgt at sætte gang i debatten om kommercialisering og fremmedgørelsen af det offentlige rum. på trods af det, er der stadig kun få lignende initiativer og den stigende opmærksomhed omkring MFM,gør det til en nødvendighed at klargøre hvad MFNs rolle er, og skal være i debatten. hvad er signalværdien hvis MFM fortsætter kursen, hvor mangfoldiggørelsen svinder ind og festen bliver formålet.

Samtidig spørger MFM-initiativet om Århus ønsker at være et storcenter – hvor mulighederne er kapitaliseret – når vi åbner vores hoveddør, eller skal Århus være et fælles byrum, der samler i stedet for at adskille? skal Århus være en by, der separere og isolerer individet eller kunne århus være en mangfoldig by der bygger på kreativitet og fællesskab? skal den fastfrossede bystruktur bevares, eller kunne byen blive en kilde til en spirende udvikling? Og hvordan kan byrummet geindtages,- også mere end én dag om året? MFM-initiativet ønsker at tage konflikterne op, vende dem på hovedet, sætte dem på spidsen og skubbe til dem, og det gør de under MFM’s første seminar om urbanitet.

En af MFM arrangørerne, Esben Weile Kjær, støtter op om seminaret, og udtaler “Projektet er blevet mere kommercialiseret gennem årene, især på grund af de mange vidt forskellige samarbejdspartnere. vi ønsker at MFM skal være til for beboerne i århus, og at det er dét skal være vores samlingskraft. Derfor vil jeg også gerne opfordre byens brugere, til at deltage i debatten og møde op til seminaret på torsdag og fredag.”

Nanna Katrine Hansen, arrangør af seminaret siger: “som medarrangør igennem de sidste år, er det vigtig for mig, at MFM holder fast i magfoldiggørelsen af byen, og ikke ender ud som et profit foretagende. Det er vigtigt at Mejlgade For Mangfoldighed, er et initiativ som rusker op i byens brugere og politiserer, for at vi ikke bare bliver passive forbrugere, men i fælleskab udvikler byen.”

Desuden arrangerer MFM torsdag og fredag i denne uge et seminar i Århus om kampen om det offentlige rum. Det kan du læse om her.

Se Facebook-event for MFM2011