130 århusianere til foredrag med forfatter

Foredraget blev gennemført i den store sal i Mindegade 10, der var komplet proppet. Folk måtte sidde på gulve og stå op nede bag i, da interessen var så overvældende.

Aftenens indhold var mere eller mindre det samme, som da Johannsen i sidste uge gæstede Ungdomshuset, men det var tydeligt på spørge-runden til sidst, at geografien betød noget. Publikum var meget indsatte i emnet, og det bar de mange interessante spørgsmål også præg af.

Aftenen forløb uden problemer. Udover en bil med to White Pride-medlemmer, hvoraf den ene var den voldsdømte Michael Egelund Larsen, der kørte rundt og forsøgte at tage billeder, forløb aftenen uden episoder.

uy58886.jpg
De to unge WP’ere på fotosafarai på havnen i Århus.