Afgangstid til Lübeck flyttet

Busafgangen fra København er skubbet tilbage, så afgangen er klokken 01.00 fra Hovedstaden. Samtidig meddeler AFA, at der på grund af stor interesse er blevet booket en bus til, så der sendes to busser afsted. Prisen er stadig 150,- kroner. Tilmelding sker på afa@antifa.dk – husk dit fulde navn og telefonnummer. Information om afgangssted kommer ud til alle tilmeldte i næste uge.

Bussen fra Århus’ afgangstidspunkt er ikke endelig fastlagt, men bliver omkring midnat. Endeligt tidspunkt kommer ud til alle tilmeldte i løbet af næste uge. Tilmelding på jaf@riseup.net. Prisen er 50,- kroner.

Endvidere er der fra SUF’s side arrangeret støttefest for den jyske busafgang – det er nu på lørdag fra 21.30 i Mindegade 10, Århus C. Se Facebook-event her.

Gældende for afgangene fra både København og Århus er, at narko og alkohol er fuldstændigt banlyst, og personer der dukker påvirkede op vil blive afvist at komme med bussen.

Besøg den tyske mobiliseringsside

PDF-flyer (tysk)

JAFs hjemmeside

Se JAFs plakat