Venstrefløjspolitikere, ministre og nynazister side om side

Oprindeligt var der indkaldt til to demonstrationer mod Hizb-Ut-Tahrir, en på et relativt progressivt og ikke-nationalistisk grundlag, og en på et pro-nationalistisk og pro-militaristisk grundlag. Få dage før demonstrationen valgte arrangørerne af den ‘progressive’ manifestation dog at lægge deres manifestation sammen med den nationalistiske. Samtidig valgte Enhedslistens Christiansborg-kontor at opfordre alle til at deltage i demonstrationen.

På dagen dukkede cirka 300 personer op. Side om side med Enhedslistens Line Barfod, otte ministre fra VK-regeringen, uniformerede soldater og repræsentanter fra SF og Socialdemokraterne, stod en mindre gruppe DNSB’ere, en gruppe på cirka 10 personer fra Danmarks Nationale Front, folk fra SIAD og Fremskridtspartiet samt uorganiserede højreekstremister og racistiske hooligans.

Demonstrationsdeltagerne talte blandt andet:

 Rene Duedam. Medlem af Blood & Honour da det eksisterede, i dag aktiv i Danmarks Nationale Front (DNF). Rene Duedam er tidligere idømt fængsel for at forsøge at kvæle sin kæreste.

 Philip Traulsen. Tidligere medlem af Dansk Front, nu aktiv i DNF. Var blandt de anholdte, da cirka 20 højreekstremister i februar 2010 blev anholdt efter et brutalt overfald på en ung antiracist. Antiracisten fik åbent kraniebrud. Philip Traulsen blev også anholdt og sigtet for ulovlig våbenbesiddelse i forbindelse med rydningen af Ungdomshuset.

 Niels Erik Clausen. Mange-årigt medlem af DNSB, desuden aktiv i først Dansk Front, siden hen i Blood & Honour og Danmarks Nationale Front. Aktiv i Lyngbys hooligan-gruppe “Blue Army”.

Det er så vidt redaktionen er bekendt første gang, at en så bred skare af danske politikere demonstrerer side om side med nazister.

Tags:,