Interview: “Stop nazi-marchen i Dresden”

Hvad er det der sker i Dresden i februar?

I februar måned 2011 finder Europas største nazimarch sted i Dresden. Den foregår årligt, og traditionelt set falder denne gademanifestation på den 13. februar. I år er situationen lidt anderledes, idet nazierne har proklameret en egentlig ”aktionsuge” med to centrale datoer. Det drejer sig om henholdsvis søndag den 13. februar og lørdag den 19. februar 2011.

Bevæggrunden for naziernes dobbelte mobilisering bunder højst sandsynligt i, at de forsøger at skabe forvirring for derved at besværliggøre mobiliseringsprocesserne for modstandsvillige folk, der individuelt og i fællesskab ønsker at agere mod dem og deres fascismespredende initiativ. Dette skal nok ses i lyset af, at de led et enormt nederlag den 13. februar 2010, da deres march, for første gang i den tid den har eksisteret, blev umuliggjort grundet en mangfoldig og konsekvent modstand, hvor 10-20.000 moddemonstranter deltog på forskellige måder.

Ligesom nazi’erne har mobiliseret til to forskellige aktioner, er der ligeledes blevet mobiliseret til modaktioner i antifascistiske kredse til begge dage. Vi mobiliserede i starten umiddelbart til den 13. februar, da det er den traditionelle dato for deres march, men nu har vi rykket og endeligt fastsat datoen til den 19. februar. Dette er sket efter, at vi løbende har haft kontakt med individer og grupperinger i Tyskland, der nøje har fulgt med i, hvad der sker, og som nu har meddelt os, at vores aktive deltagelse er mest efterspurgt den 19. februar. Det er ifølge oplysninger fra tysk side af den 19. februar, at nazi’erne vil holde deres store march med valfartende nazier fra både ind- og udland, mens marchen den 13. februar bliver mere lokalt og regionalt baseret.

Hvilken betydning har Dresden-marchen for den tyske nazibevægelse?

Baggrunden for selve nazi-marchen er de allieredes bombardement af Dresden den 13. februar 1945, der var et led i Det Tredje Riges sammenbrud. Nazisterne bruger dagen til at afholde en sørgemarch til minde om de mennesker, der døde under bombardementet, som de sammenligner med Holocaust. Siden starten af 90’erne er den 13. februar blevet markeret i Dresden af organiserede nazister. Hvert år er deltagerantallet vokset, og i 2009 deltog der således mere end 6000 nazister i arrangementet. Det er således en dag, der har stor betydning for nazi’erne, da den forener dem og giver dem en følelse af styrke og sammenhold ikke alene i Tyskland, men på tværs af landegrænser. Nazister fra flere lande i Europa deltager nemlig også i marchen, således også fra Danmark, hvor bl.a. medlemmer af Danmarks Nationale Front (DNF) og DNSB tidligere har været at finde.

Hvilke antifascistiske aktiviteter har der tidligere været mod marchen?

I starten var der reelt ikke nogle antifascistiske aktiviteter mod nazisternes march. I takt med at det nazistiske deltagerantal forøgedes, begyndte der dog at blive iværksat en række opponerende tiltag. Efter at deltagerantallet nærmest var eksploderet i 2009, begyndte der for alvor at ske noget. ”Dresden Nazifrei”, der er en paraplyorganisation bestående af forskellige politiske partier, fagforeninger, antifascistiske grupperinger, enkeltindivider etc., blev i denne forbindelse dannet. Den startede en omfattende mobilisering for at forhindre nazimarchen den 13. februar 2010.

På selve dagen i 2010 blev der iværksat en række menneskelige sit-down-masseblokader, dels for at forhindre nazisterne i at nå frem til deres mødested og dels for at forhindre, at en egentlig march kunne foretages. Samtidig blev der flere steder på den planlagte rute sat ild til bl.a. containere, biler mm., med det selvsamme formål, nemlig at spærre for nazi’erne. Busser med nazister blev angrebet og forhindret i at fortsætte, og de nazister der herefter forsøgte at nå frem til mødestedet til fods blev mødt med fysisk konfrontation.

Hvilke antifascistiske modaktiviteter er der i år?

Umiddelbart er det mange af de samme tiltag som sidste år, der er planlagt. Først og fremmest vil der blive initieret en række sit-down-masseblokader positioneret forskellige steder på naziernes rute, ligesom folk på andre måder vil forsøge at gøre ruten usikker og uvejsom. Det afhænger selvfølgelig af de endelige udmeldinger fra naziernes side af, men generelt er og bør folk være forberedte på forskellige scenarier.

Hvem er I der arrangerer bustur derned?

Vi er et par stykker, der ikke er tilknyttet nogen faste organisationer, som hver især havde planlagt at tage til Dresden og deltage i de antifascistiske aktioner. Efter kontakt til diverse officielle organisationer såsom AFA, JAF og Konfront erfarede vi, at der ikke umiddelbart var nogen her i Danmark, der (masse)mobiliserede en fælles afgang til Dresden. Vi snakkede lidt om det og blev hurtigt enige om, at vi selv ville tage et initiativ og forsøge at mobilisere en fælles tur derned. Vi synes, det er en umådelig vigtig kamp, og på mange måder også en uundgåelig én af slagsen – en kamp der skal tages og kæmpes i Dresden; en kamp som må kæmpes, hvor end det er nødvendigt – hvor end der søges at virkeliggøre et fascistisk folkeinitiativ!
Ingen steder skal de føle sig sikre, hvis de agter at manifestere fascisme og had, og det budskab ønsker vi at tage aktiv del i! Vi håber, at andre har det på samme måde og har lyst til at være en del af tiltaget!

Hvad er det i mobiliserer til dernede? Fredelig blokade, sort blok, noget helt tredje?

Det vi mobiliserer til er først og fremmest modstand mod nazi’ernes annoncerede march gennem Dresden. For os er det vigtigt, at fascismen møder den utvetydigt retfærdige og ekstremt nødvendige modstand, hvor end den viser sig. Det afgørende for os er ikke, hvordan folk viser deres modstand på gadeplan, men simpelthen at det reelt gøres. De fleste har en holdning til, hvordan man bedst kommer nazismen til livs og har deres egne personlige grænser for, hvad de synes, de kan og vil gøre i den proces. Vi mener, at der kan være plads til hvad som helst i modstanden mod fascismen. Kampen er simpelthen for vigtig til, at den kan monopoliseres – noget vi i øvrigt absolut ikke har nogen interesse i. Dvs., at der både skal være plads til folk, der vil indgå i fredelige blokader, diverse civil-ulydigheds-aktioner og mere konfrontative aktioner. Hvad enten man har lyst til at deltage i sit-down-blokader eller sort blok-aktioner er der en plads i bussen, ligesom der vil være rig mulighed for det hele i Dresden. Kun den antifascistiske fantasi sætter grænsen!

Initiativet, der kalder sig ‘Modstand – Solidaritet’ afholder infomøde tirsdag den 18. januar kl. 19.00 på 1. salen i Folkets Hus, Stengade 50, 2200 Kbh N. Der vil fra kl. 18.00 til mødets påbegyndelse eller til gryderne er tomme blive serveret vegansk folkekøkken til en pris af 25 kr./donation.

Besøg initiativets hjemmeside