Svensk naziparti mister byrådsplads

Daniel Höglund fra Svenskarnas Parti blev indkaldt til byrådsmøde torsdag den 16. december, men da første punkt på dagsordenen var overstået, skulle han forlade lokalerne – i mindst fire år!

Afskedigelsen af nazilederen sker på baggrund af en undersøgelse, som skattevæsnet foretog i november, hvor det kom frem, at Daniel Höglunds familie ikke er bosat i Gästorps kommune, hvorfor han ikke længere kan repræsentere Svenskarnas Parti (SvP) i kommunen.

Skattevæsnets beslutning er nu blevet sendt skriftligt til Gästorp kommune; Höglund kan ikke være indskrevet i to kommuner på én gang, og eftersom hans familie er indskrevet i Vänersborg kommune, er det også dér, han skal være indskrevet. Da beboere i Vänersborgs kommune ikke kan vælges ind i en politisk forsamling i Gästorp kommune, mister Höglund altså sin plads i byrådet.

Ifølge Roger Andersson (C), medlem af kommunalrådet, ligger det klart, at rådet, jf. loven, “ikke kan træffe anden afgørelse, end at afskedige Daniel Höglund fra hans politiske hverv”.

Ifølge folkeregisterloven skal afskedigelsen ske omgående, uanset om der er tid tilbage at appellere i – dette er Höglund blevet mundtligt underrettet om til sidste møde.

Amtets bestyrelse har ikke været i stand til at udpege en efterfølger til Daniel Höglund, hvilket betyder at Svenskarnas Partis stol i byrådet bliver tom, hvorved de fuldstændigt mister indflydelse på Gästorps kommunalpolitik de kommende fire år.

Tags: