Ingen bustur til Salem 2010

Det har været et fast element i den antifascistiske kalender i knapt et årti: Bustur til Stockholm for at deltage i forsøg på at stoppe Nordens største nazimarch, i forstaden Salem. Sidste år blev marchmodstanden dog beskåret kraftigt på grund af klimatopmødet i København, som både svenske og danske aktivister valgte at prioritere.

AFA melder nu ud, at man heller ikke vil arrangere fælles afgang til Salem i 2010. Projekt Antifa har interviewet AFA-aktivisten Emma om sagen.

Projekt Antifa har tidligere skrevet om, at Salem 2010 ser ud til at blive den største Salemmarch i flere år. Holder den analyse stadig stik?

– Ja. For første gang i flere år er det lykkes de svenske nazister, at gå sammen om en fælles marchplanlægning. Salemmarcherne er ellers blevet mindre og mindre de senere år, især pga. politiske uenigheder og uvenskab blandt nazierne.

Hvordan kan det så være, at AFA ikke arrangerer busser fra Danmark i år?

– Det har to årsager. For det første har vores svenske kammerater bedt os om ikke at komme, hvilket hænger sammen med den anden årsag. Nemlig, for det andet, at der ikke er planlagt forsøg på at stoppe nazimarchen i år, men alene en mere symbolsk protest.

For os har det altid været kernen i vores deltagelse, at vi forsøgte at forhindre marchen. Sekundært at forhindre så mange nazister som muligt i at deltage. I år har svenskerne valgt, at lave en antiracistisk protestdemonstration inde i selve Stockholm.

Hvorfor skal danske antifascister ikke deltage i den form for modstand?

– Udsigten til et bredt arrangement fejler ikke noget. Når AFA ikke arrangerer busser, er det fordi vi ikke er nødvendige i modstanden i år. Man regner med et rimelig stort og bredt opbud til arrangementet i Stockholm. I den sammenhæng gør 150-200 ekstra personer, ikke den store forskel, i modsætning til den forskel vi kan udgøre i en blokade med 4-500 personer.

Samtidig er det en stor økonomisk og tidsmæssig udgift, at tage afsted, både for AFA og deltagerne. Hvis det havde været tættere på Danmark, var vi nok taget afsted alligevel. Sagen er jo vigtig. Men på grund af de nævnte omstændigheder, har svenskerne bedt os spare på krudtet, og i stedet komme næste gang vores opbakning kan gøre en reel forskel.