Fordi varetægtsfængsling er blevet så udbredt, er vi nødt til som bevægelse at dele de erfaringer vi gør os, for at lette fremtidige fængslinger. Problemet med fængsling af politiske aktivister er et kollektivt problem – og skal løses kollektivt. Ingen fængslede aktivister må overlades til sig selv! At blive varetægtsfænglet er en voldsom omvæltning, hvor