Mens vi venter – om varetægt og livet i fængslet

At vente på dommervagten

Hvis du formoder at du i forbindelse med en anholdelse vil blive “fremstillet i
dommervagten”, så er det vigtigt at du rykker på forskellige ting både før og under
behandlingen af din sag. Du skal så hurtigt som muligt kræve få et telefon-opkald. Ring
og bed venner eller familie om at komme forbi dommervagten når du skal fremstilles
(evt. med penge; bed dine venner/familie give dem til din forsvarer eller ABC inden
retsmødet), fortæl dem hvordan du har det og forbered dem på at du muligvis vil blive
varetægtsfængslet. Dine venner og familie kan være uundværlige støtter fra dag ét og
det er super rart at se sine kære efter en søvnløs nat med sure pansere, afhøringer og
usikkerhed.

Dagen og/eller natten før du skal i dommervagten skal du huske at sige hvilken forsvarer
du gerne vil have, da du ellers risikere at skulle lade dig repræsentere af et tilfældigt
tågehoved, som du ikke kan/skal stole på. Det er også en god ide at huske panserne på
at du efter 8 timers tilbageholdelse har krav på et måltid mad. Ja og så er det jo ikke
en naturregel at man skal fryse i sin celle; kræv at få et tæppe udleveret. Du vil få taget
fingeraftryk og bliver fotograferet samt frataget genstande der kan bruges som beviser
mod dig; helt ned til dit tøj og dine sko.
For at imødegå den obligatoriske usikkerhed der er forbundet med at blive anholdt i
en anledning der kan udløse varetægtsfængsling, så spørg panserne hvornår det bliver
besluttet om du skal fremstilles i dommervagten. – hvis / når det er tilfældet har man
mulighed for at indstille og/eller forberede sig på afhøringen/dommen den følgende
morgen.

At blive fremstillet i dommervagten

Efter en dag/nat i detentionen bliver du så kørt til og fremstillet for en dommer, hvilket
skal ske 24 timer efter din anholdelse. Før retsmødet har du mulighed for at snakke
med din forsvarer. Brug denne samtale til at få et indtryk af hvilke dele af din sigtelse
der eventuelt kan udløse varetægtsfængslingen (hvis du har tillid til din advokat, kan du
bruge advokatens overblik over sagen til at finde på en historie/eller overveje hvilke ting
man måske kunne “indrømme” for at blive løsladt – det er altid nemmere og sjovere at
kæmpe mod retssystemet på fri fod).

Du kan også bruge din forsvarer til at give dine venner/familie besked om din
situation, hvor du skal afsone og hvilke konkrete ting du har lyst til at få tilsendt m.m..
Fortæl hende/ham kun de ting du synes hun/han skal vide, ikke hele din livshistorie eller
alle detaljer omkring din sag.

Brug under selve afhøringen i dommervagten, din sunde fornuft; nævn ingen navne, hvis
du er i tvivl om hvorvidt dine udtalelser vil blive brugt i mod dig selv eller dine venner så
sig “det kan jeg ikke huske” eller “det ved jeg ikke”. Husk på at den egentlige retssag først
kommer uger, måneder eller år efter denne afhøring og at du har mulighed for at tænke
og snakke tingene ordentligt igennem med andre før retssagen.

At blive varetægtsfængslet …

At være varetægtsfængslet adskiller sig fra at afsone. Du afsoner når du har fået din dom,
du er varetægtsfængslet når du venter på din dom. Varetægten bliver dog trukket fra
den dom du eventuelt senere kommer til at afsone, så man kan sige at den tid du bruger
i varetægt ikke er helt spildt – du tager bare forskud på sorgerne. Den tid du sidder i
varetægt tæller også mere ift. afsoningens længde end f. eks åbent fængsel.
Varetægt er det samme som at sidde i lukket fængsel.
Derudover ”lærer du også at sidde inde”, så er du forberedt på hvad der venter når du
engang skal afsone din dom. Der er nemlig stor forskel på åbne/lukkede fængsler.
Når du bliver idømt varetægt er en ting sikkert; dit liv bliver vendt fuldstændigt på
hovedet. Alt hvad du holder af, er vant til eller har lyst til bliver taget fra dig og nægtet
dig. I din tid i fængslet vil dine behov og lyster kun blive opfyldt når (og i de mængder)
det passer fængsels-systemet. Du bliver frataget dit initiativ, din spontanitet, din
bevægelsesfrihed. Systemet vil gøre hvad der står i dens magt for tilpasse og ændre dig, så
du passer ind i deres rutiner. De vil prøve at ændre din døgnrytme, tilpasse din appetit,
bestemme hvornår du skal stå op og hvornår du må gå på toilettet.
I deres øjne er du ikke et menneske, men en fange, en skyldig, et problem. Langsomt
men sikkert vil de at du også betragter dig selv som skyldig og begynder at opføre dig
som fange og ikke som menneske. Din kamp for og deres kamp imod opretholdelsen
af dit menneskeværd, din integritet og din personlighed bliver hurtigt dit livsgrundlag
i fængslet. Det er en daglig kamp og det er en hård kamp. Ingen områder i fængslet er
hellige. Alle afkroge og hjørner af dit liv er fra nu af konsekvent og konstant kontrolleret,
overvåget og undertrykt.

At (over-) leve i varetægt

Den usikkerhed, rastløshed og frygt som ofte er forbundet med at sidde i varetægt kan
udløse flere psykiske reaktioner som er værd at være opmærksom på. For at overleve
og fungere i et fængsel undertrykker den indsatte ofte ubevidst forskellige sunde og
naturlige følelser/sider af sig selv. Undertrykkelsen i et fængsel er både konkret fysisk i
form af vagter, tremmer osv., men den er også psykisk, fordi din indre oplevelse af og
reaktion på den fysiske undertrykkelse, har en indflydelse, som næppe kan overvurderes,
på hvordan du klarer din indespærring.

Det er vigtigt at være bevidst og ærlig omkring de følelser som indespærringen
fremprovokerer i dig. Det er en naturlig reaktion at føle vrede, afmagt, had, angst
og længsel, hvilket igen skaber nogle reaktionsmønstre og overlevelses-strategier som
kommer til at dominere og farve din opførsel og dine tanker. Da dagligdagen i fængslet
er præget af en maskulin kultur, så har de indsatte som gruppe (hvor kompleks den end
er) nogle typiske, kollektive mønstre som har sin egen indre logik.

De indsatte som gruppe lever efter devisen; “If you can’t do the time, don’t do the crime”.
Denne holdning skaber ikke meget rum for at de indsatte kan udtrykke sårbarhed og
brug for omsorg. Derfor lever mange indsatte i en tilstand hvor de, for at overleve
psykisk, fornægter deres “forbudte” følelser. Fornægtelsen, som hurtigt bliver til en
livsstil, resulterer bl.a. i at de indsatte i stedet for at forstå, bearbejde og bruge ens frygt
og følelse af afmagt konstruktivt bliver indhyllet i en sump af vrede og skam og følgelig
bliver passive, ligeglade og lukkede. Det skaber også en meget hård tone/omgangsform
fangerne imellem – hvilket man også skal vænne sig til. Mange søger tilflugt i tv og hash.
Denne kultur af fornægtelse forhindrer at man lære hinanden rigtigt at kende, endsige
kan skabe et grundlag for kollektiv modstand.

Der kan være mange forskellige måder at udøve modstand på – at opretholde sin
værdighed på. Og de er meget individuelle. Men der er nogle generelle gode råd, som
kan hjælpe på dit selvværd, og dermed dine evner til at finde din egen måde at gøre
modstand på.

Lav din egen rytme

Både din egen døgnrytme/dagsplan, men også dit eget tempo. Bare fordi vagterne
siger at du skal skynde dig på toilettet/at tømme skraldespand – så gør det i dit eget
tempo. Du bestemmer stadig selv over dit liv. Fængslet har sin egen dagligdag og
dagsprogram – som er indrettet på fængslets præmisser. Det er derfor en god ide at
lave din egen plan. Den kan f. eks indeholde: daglig motion, at læse en bog på tid, at
skrive et vist antal breve pr. dag osv. Hvis du ikke arbejder eller går i skole, kan det
også være en god ide at inddele planen timemæssigt – så du f. eks selv bestemmer hvad
du laver fra kl. 11 – 12 – og bruger tiden fornuftigt.

Meld dig til skole/arbejde

Varetægtsfængsling er lig med lukket fængsel – dvs. at du bliver holdt i din celle i
de fleste af døgnets timer. Det kan derfor være befriende at komme på 4-5 timers
arbejde/skole uden for cellen. Du får dermed også muligheden for at have socialt
samvær med de andre fanger. Det er oftest de mest velfungerende fanger der arbejder

 og derfor kan du også lære mange gode fifs/og få en masse god viden om fængslet/
fængsler, samt måske et par vigtige bekendtskaber. Man får også penge for både
arbejde og skole, og selvom lønnen ikke er høj, kan den hjælpe til at forsøde din
tilværelse, eller at sikre din basale overlevelse (skal du f. eks sidde længe, er det ikke
sikkert at du kan få penge udefra hele tiden).

Meld dig til alle fritidsaktiviteter

Igen er det vigtigt at komme ud af cellen samt at opsøge det sociale samvær. Det
kan virkelig redde en lortedag hvis du får grint lidt, eller bare snakket med nogle
“fornuftige” mennesker. Fritidstilbudene varierer fra fængsel til fængsel og fra afdeling
til afdeling – men du vil for det meste have adgang til fællesskab med andre fanger og
daglig gårdtur (hvis du sidder isoleret er gårdturen din eneste mulighed for at komme
ud af cellen – benyt den!). Derudover har du måske mulighed for at styrketræne, for
at gå i kirke (her kan du møde fanger fra andre afdelinger – sidder du sammen med
andre du kender, kan du møde dem her, eller få andre fanger til at overbringe dem
beskeder), spille bordtennis osv.

TV gør dig sløv

Passiviteten er en af dine værste fjender, og det er derfor en god ide at se så lidt
fjernsyn som muligt. Selvom fjernsynet også kan bruges som en god virkelighedsflugt

 hvilket man også har brug for nogle gange. Det kan dog anbefales at se nyheder/
debatprogrammer/dokumentarfilm – så du også holder dig orienteret om omverdenen

 og måske endda lærer noget nyt!

Opsøg det sociale samvær

Det kan altid være ubehageligt at være tvunget til at være sammen med folk man ikke
selv har valgt at være sammen med. Og man er mere sårbar og bange når man lige
er blevet varetægtsfængslet, og det kan derfor godt virke frygtindgydende at skulle
være sammen med en flok “kriminelle”. Man har mange skræmmende opfattelser af
et fængsel, og måske har man hørt ubehagelige historier om det. Oven i det har man
måske nogle fordomme om “kriminelle”. Men, man skal huske på at de fleste fanger
er almindelige mennesker ligesom dig selv (selvfølgelig er der fanger med psykopatiske
træk eller knap så indbydende karaktertræk) – og at du derfor kan få meget ud af at
tilbringe tid sammen med dem. I det mindste har man en enestående chance for at få
“et indblik bag murene” og et sociologisk studium der tager kegler. Det vil dog næsten
altid være en fordel at have gode venner/bekendtskaber i fængslet. På den måde
udvider du dine overlevelsesmuligheder – og dine handleevner. Samtidig får du en
mængde uvurderlig information om fængsler/retssystemet/”kriminalitet” – samt nogle
mennesker at støtte sig op ad. Husk dog at et fængselssamfund udvikler sine egne
myter, og at du bliver forsynet med en god portion røverhistorier.

Brug tiden på politisk udvikling

For at din tid bag tremmer ikke skal være spildtid, kan du f. eks bruge tiden på at
udvikle dig selv politisk eller at lave politisk arbejde fra/i fængslet. Dette kræver måske
at du har en god portion overskud – og omvendt er det måske det politiske arbejde
der kan give dig det overskud. Dels kan du låne/bestille bøger gennem biblioteket,
og dels kan du få tilsendt politiske tekster (det skal være i løsark) udefra. Dermed kan
du få studeret en masse politisk teori – nu hvor du har tiden og roen. Du kan også
involvere dig i talsmandsarbejdet (det er tit de allermest velfungerende og progressive
fanger der arbejder med talsmandsarbejdet, og de kan være nogle gode mennesker at
kende/arbejde sammen med) – dette kræver dog at du gider/kan prioritere at arbejde
for de andre fanger. Du kan også bruge tiden på at skrive politiske tekster – f. eks til
politiske blade. Det kan være om din indespærring/din sag, eller om andre emner.

Skriv breve / oprethold kontakten til omverdenen

Det er alfa og omega at have/få støtte fra mennesker udefra. Og der er intet der
varmer mere under dit fængselsophold end at få breve, både fra folk man holder af,
men også fra folk man ikke kender. Det kræver dog at du også skriver ud af fængslet.
Gennem dine nærmeste kan du få adresser på gamle venner og lignende – hvis du
ikke synes du har nok mennesker at skrive til. Det kan være en effektiv terapi at skrive
breve om det du oplever i fængslet. Dels hjælper det til at kunne overskue alt det der
sker omkring dig, og dels beskrives tingene bedst mens de sker. Det kan dog også
hjælpe at få dine aggressioner/andre følelser skrevet ned og at få delt dem med andre.
Du kan dog også skrive til dig selv/dagbog, hvis du f. eks ikke vil skræmme dine
nærmeste udenfor – men det er også vigtigt at folk udenfor kender din situation og
dine behov. Husk på at politiet/PET læser med over skulderen.

Derudover er det, alt efter temperament, altid en god ide at holde sig klar i hovedet, få
motion og bruge biblioteket til at bestille progressiv litteratur igennem. Husk på at systemet
ønsker og har interesse i passive og skæve indsatte; de er nemlig lettere at kontrollere.

At holdes uvidende

Fængselssystemet er en bureaukratisk og anonym størrelse at være oppe imod som indsat.
Du er som en myre i en glas-montre, som ønsker at få indflydelse på administrationen i
den zoologiske have hvor du er indespærret.
Kriminalforsorgen, der fungere under Justitsministeriet, har ansvaret for at sørge for den
praktiske del af undertrykkelsen/indespærringen af de indsatte. Under Kriminalforsorgen
er fængselsdirektoratet og hvert fængsel har så en fængselsinspektør og en ledelse. Først
herefter kommer så de enkelte ansatte fængselsbetjente som har et fagforbund som
varetager deres interesser.

Det er altså Justitsministeriet som udfærdiger de retningslinier Kriminalforsorgen
arbejder efter. Der er dog et led i systemet som åbenlyst har sin egen vilje og/eller
dagsorden; de ansatte fængselsbetjente (og deres forbund) som er de eneste som er i
daglig, direkte kontakt med de indsatte.
Et er at Justitsministeriet består af virkelighedsfjerne kynikere, men dem du skal tage en
eventuel konfrontation med er det daglige fængsels-personale. Problemerne forbundet
hermed er åbenlyse; det daglige personale er skraldemænd og bliver udsat for et dagligt
pres som alt for ofte, før eller siden, forvandler dem til inhumane karikaturer på følende
mennesker

Dette betyder at selvom du har visse rettigheder så er det langtfra altid du har mulighed
for at bruge dem. Betjentene vil ofte forhindre dig (eller direkte nægte dig) i at få
kendskab til alle dine rettigheder og systemets arbejdsgange. Din uvidenhed øger deres
magt over dig, en magt der er nødvendig for dem til at opretholde deres autoritet og din
undertrykkelse.

I omgangen med betjentene gælder der kun en hovedregel: At hver betjent følger sin
egen lov. Nogle betjente er flinke og gir lov til nogen ting, mens andre er decideret onde,
men gir lov til nogle andre ting. Husk også på at selv betjente kan have en off-day.
Det kan tit give en mere tålelig hverdag, hvis man kan have en fornuftig (så fornuftigt
som et ulige forhold kan være) omgangsmåde med enkelte betjente – men omvendt skal
du heller ikke være deres ”hund”.

I starten vil alle betjente være på nakken af dig/afvisende overfor ethvert af dine
ønsker/krav. Dette skyldes at de ikke har tid til at ”indsluse” folk – det overlader de til
fangesamfundet. De vil derfor først kunne ”bearbejdes” efter at de ikke opfatter dig som
helt ”grøn”. Længden af denne periode afhænger selvfølgelig også af din sag – og specielt
hvad du er anklaget for.

At vende vreden opad

Udover at du bør kende systemets regler og smuthuller samt selvfølgelig dine rettigheder
i fængslet, så har du mulighed for at alliere dig med, eller selv opstille og blive valgt som,
talsmand. Som talsmand har du adgang til computer og et kontor (!!!!!) og er forpligtet
til at tale de indsattes sag overfor fængsels-ledelsen samt give praktisk hjælp til dem som
ønsker at klage eller ansøge om forskellige ting (dvs. hjælpe med at skrive breve).
Som talsmand, har man større råderum og øget mulighed for at rette sin vrede opad på
en konsekvent og konstruktiv måde. Der er på alle fængsels-fløje en talsmand, som ofte
har et rimeligt indtryk af hvordan praksis er på netop din fløj, i dit fængsel.
Som talsmand nyder du også en større respekt blandt fængselsbetjentene og de andre
indsatte.

Du har ved at bruge talsmændene, de erfarne og/eller ældre fanger hurtigt mulighed at få
et realistisk indtryk af arbejdsgangene på din fløj, i dit fængsel.
Når du sidder i varetægt er situationen dog som oftest, at dem du sidder sammen
med kun er indespærret i få uger eller måneder. Det betyder at det kan være meget svært
at handle kollektivt da folk i tide og utide bliver løsladt eller flyttet til at andre fængsler.
Strejker er derfor svære at organisere, udover når de indsatte rammes direkte og åbenlyst
på områder som f.eks. muligheder for besøg.

Kunsten at holde kæft

Under din varetægt vil du være under et stort pres fra politiets side. De vil være meget
optagede af at opklare din sag – deres job er at få dig knaldet! De vil være skiftevis ”good
cop”/”bad cop” – mens du bare skal være tavs.

Det er på intet tidspunkt i din interesse at hjælpe dem med deres opklaring.
Du skal heller ikke omtale din sag overfor fængselsbetjentene (de kender til din sigtelse
og grundlaget for din varetægtsfængsling – og højst sandsynligt til din straffeattest).
Selvom en betjent virker flink og oprigtig interesseret i din sag, er der ingen sikkerhed for
at han ikke lader sin viden gå videre til politiet.

Der er heller ingen grund til at de andre fanger kender til detaljer som ingen andre
end dig og dine venner kender til. Der findes indsatte der er villige til at stikke for at
redde deres egen røv, i fængslerne. Og selvom det kan være fristende at fortælle nogle
røverhistorier om ”de autonome” på gårdturen eller i fællesskabet, så undgå i hvert fald at
gå i detaljer.

Selvom man ikke skal finde sig i noget pis, så er det ikke alle kampe der er nødvendige
eller konstruktive i et fængsel. Lad være med at hidse dig unødigt op i ligegyldige
situationer – og hold dine diskussioner på et ”sagligt grundlag”.
Det er ikke fedt at være kendt som ”kværulanten” og en vagt kan altid få det sidste
ord i en diskussion ved at låse dig inde. Prøv at prioriter nogle ting du synes er vigtigt og
brug så dine kræfter på dem.

Praktiske ting der er gode at vide:

 Telefon:
Vagterne har en telefon som du kan ringe fra. Optimalt skal du have lov til at sidde
alene i din celle og ringe mens vagten venter udenfor, men de kan finde på at overhøre
din samtale.
Som udgangspunkt burde du få mulighed for at ringe hver anden uge (kommer an
på belægningen), men spørg hver 3 dag om muligheden – især hvis de skifter vagt tit!
Læg vægt på at du har en stor omgangskreds og en familie/venner der støtter meget.
I forhold til at ringe, så er det suverænt op til den enkelte vagt at give dig lov til at
ringe, og det kommer helt an på deres humør og forhold til dig.

 Kiosk:
Der forefindes en kiosk i fængslet – i hvert fald i de større arresthuse. I kiosken kan
du købe smøger/tobak, frimærker (!!!) og forskellige madvarer og slik/sodavand og
hygiejneartikler. Maden i fængslet er klam og meget ensformig – og så er det systemet der vælger
menuen! Det kan derfor være rart at købe noget ekstra mad – og nogle ekstra
luksusting (f.eks. ekstra mælk/sukker til kaffen). Det er ikke så tit man oplever luksus
i fængslet, så brug dine chancer. Maden kan opbevares i kølebokse der burde stå i din celle (ellers bed om en). Ved
måltiderne kan køleelementerne udskiftes (vagterne har dem på vognene). Hver kiosk har sine egne systemer – typisk har man mulighed for at besøge kiosken
to gange om ugen – så lær at planlægge hvad du skal bruge og husk på at weekenden ofte føles længere.

 Brevpapir og konvolutter:
Fængslet skal stille papir, kuglepenne og konvolutter til rådighed for dig og spørg altid
om nyt lidt før du løber tør. Frimærker skal du selv købe i kiosken, eller sendes til dig (selvom det ikke er tilladt,
så lad folk sende nogen med). Hvis du har besøgs- og brevkontrol, så læser politiet med, og de klipper i breve både
til og fra dig hvis sagen er omtalt.

 Besøg:
At få besøg i fængslet er både noget af det bedste man oplever, men også noget af det
værste. Det er (oftest) så dejligt at se sin familie/venner/kæreste, og tilsidst glemmer man
måske både tid og sted, men når man skal sige farvel og ikke må komme med ud igen,
så er det rigtigt trist. Man kommer som oftest tilbage alene til sin celle bagefter, og det er en trist
fornemmelse. Men, besøg hjælper! Det er essentielt at vide at man er afholdt, savnet og elsket,
selvom man sidder i fængsel og har bragt ”skam” over familien/sine nærmeste.
Du skal selv sende besøgstilladelser til dem du ønsker besøg fra – og når dine gæster
går igen, skal de bestille en ny tid med det samme (især hvis det er de samme der
besøger dig!). Og det er bedst hvis du styrer hvem du vil have besøg af og ikke dine venner udenfor
der bestemmer det.

Du kommer ud igen!

Dit liv er ikke slut når du kommer i varetægt, selvom det kan være svært at se hvordan
man skal komme videre, selv når man engang bliver løsladt.
Men, for det første skal du vide at du kommer videre. Enten løslades du eller du får
domsfældelse og vil så (oftest – kommer an på din dom) sendes til direkte afsoning i et
åbent fængsel – hvor du har helt andre og bedre muligheder for at have det godt under
din afsoning.

Du skal ikke gå i stå – selvom alt kan virke håbløst og ligegyldigt – det er sådan systemet
gerne vil have at du skal reagere.

I virkeligheden går tiden enormt hurtigt og når du er kommet ud vil det virke som et
øjeblik – selvom tiden går langsomt mens du er der.

Du skal også huske på at der er mange som holder af dig, både venner og politiske
kammerater, og at der er et stort netværk af tidligere politiske fanger, som gerne
vil hjælpe dig både mens du sidder inde, men også når du kommer ud igen. Du er
velkommen til at kontakte tidligere fanger og få en snak med os – det kan være svært at
snakke om sin tid i fængslet med folk er ikke selv har været der – eller sagt på en anden
måde; man får nogle bedre snakke om at sidde inde med folk der selv har prøvet det.
Brug dine venner og os – og vær ikke bange for at bede om urimelige tjenester – dem
findes der ingen af i din situation – og herude vil vi gøre alt for at hjælpe dig!

Modstand gør stærk – kampen fortsætter!

Vi ses på den anden side!

Kærlige hilsener fra nogen der selv har været der!

PS: Skriv gerne dagbog og noter gode tricks og råd, så du kan hjælpe med at gøre denne
guide endnu bedre når du kommer ud.