Antifascistisk demo: »Kampen fortsætter!«

Dagen bød på taler og støtteudtalelser fra Horserød-Stutthof Foreningen, Antifascistisk Aktion, Antiracistisk Netværk Århus, de unge i Kommunistisk Parti, Socialistisk Ungdomsfront og Demos.

Demonstrationen begyndte foran Københavns Byret, hvor de grove terroranklager (straffelovens §114 f), som det hele handler om, er blevet rettet mod to antifascister. Fra byretten bugtede demoen sig gennem eftermiddagstrafikken til Vestre Fængsel, hvor de to sidder fængslet, uden at være blevet dømt. Fremme ved fængslet blev der skudt fyrværkeri af og spillet musik fra højtalervognen, så højt at det har kunne høres indenfor, for at vise de fængslede, at de ikke er alene.

Dagen var en god politisk markering, og samtidig en relevant opvarmning til næste uges 1. maj demonstration i København. Her ser vi på de politiske hovedstrøg i dagens demonstration.

Hele venstrefløjen er under angreb

Et gennemgående tema var, en kritik af den bølge af repression, der i øjeblikket ruller hen over hele venstrefløjen. De aktuelle terroranklager, rettet imod den antifascistiske bevægelse, er bare det seneste angreb fra statens side. Den borgerlige stat skærer skive for skive af det borgerlige demokrati, som den foregiver at beskytte.

I sin tale trak Anton Nielsen, formand for Horserød-Stutthof Foreningen, en parallel tilbage til Anden Verdenskrig. Under hele besættelsen omtalte man antifascistiske modstandsfolk som »terrorister« – et billede man efterhånden genkender.

Antifascisme er ikke terrorisme, men legitimt og nødvendigt

Samtlige talere understregede endvidere det legitime og nødvendige i, at civile borgere aktivt modarbejder fascistiske grupper og tendenser i samfundet. Borgerlige medier og politikere portrætterer ofte denne kamp, som en bandekonflikt mellem højre- og venstrefløj. I virkeligheden er det en kamp mellem demokrater og forbrydere.

Griber man ikke ind over for fascisterne, vil de ufortrødent nedtrampe etniske og religiøse minoriteter, menneskerettighedsaktivister, venstreorienterede, homoseksuelle og deres øvrige fjendebilleder. Dette underbyggede Antiracistisk Netværk Århus, med konkrete erfaringer fra Århus, der er hårdt plaget af nazistisk vold.

Den kriminelle danske stat

Flere pegede anklagerne tilbage imod den borgerlige regering. Staten er selv en garvet kriminel størrelse, bl.a. med sin deltagelse i USA’s ulovlige oliekrig i Irak og sin folkeretsstridige og racistiske behandling af flygtninge, Danmark selv har fordrevet ved krigsdeltagelsen.

Både Antifascistisk Aktion og Socialistisk Ungdomsfront påpegede i deres taler, det iøjnefaldende i at en kriminel, racistisk stat forsøger at stemple den antifascistiske bevægelse som kriminel. En bevægelse der er opstået som modstand mod den moderne histories største forbryder: fascismen.

Kampen fortsætter – ingen fred til fascisterne

Det står klart, at hvis formålet med PET’s anholdelser og falske terroranklager er, at lamme kampen imod fascismen, så vil det ikke lykkes.

Dagens politiske tilkendegivelser viser, at vi er mange på den danske venstrefløj, der fortsat står klar til at sætte foden ned, mod fascisterne. Hvor og hvornår det end bliver nødvendigt.

Med én af talernes ord: Kampen fortsætter!

Tags: