Støtteaftener for russiske antifascister

Torsdag d. 11/3 blev den første støtteaften for russiske antifascister på
Ungdomshuset Overdrevet, Dortheavej 61, afholdt. Aftenen gik godt, og der
blev vist film, holdt oplæg og debatteret.

Arrangementet var det første ud af i alt fire, der alle har fokus på den
voksende højreekstreme fløj i Rusland og kampen mod denne.

Næste gang er d. 25. marts kl. 20.00 (efter folkekøkkenet), hvor aktivister
fra Antifascistisk Aktion holder oplæg og perspektiverer til den
antifascistiske kamp i Danmark.

Du kan læse mere om det og de andre arrangementer på Dortheavej-61.dk.

Gruppen bag støtteaftenerne arbejder i øjeblikket også med en baggrundsartikel, så alle de der gik glip af oplægget d. 11/3 vil kunne læse det i stedet. Der arbejdes ligeledes på en liste over de film der er og vil blive vist til støtteaftenerne.

Tags: