AFA: »Tag den antifascistiske kamp alvorligt!«

Teksten, der i dag er blevet publiceret i Modkrafts baggrundsmagasin Kontradoxa, beskæftiger sig med de seneste års højredrejning af en række politiske kampområder.

Den højredrejning har betydet, at det ekstreme højres mobiliseringspotentiale er vokset eksplosivt, og AFA mener, at det kun er kombinationen af en stærk antifascistisk praksis samt inkompetence hos de fascistiske grupper, at problemet ikke er større end det er i Danmark.

Ifølge AFA har kampen mod (ny)nazistiske grupper de seneste mange år været totalt overladt til den udenomparlamentariske venstrefløj. Med teksten håber gruppen derfor at kunne sparke en diskussion igang på den brede venstrefløj om den antifascistiske projekt.

Teksten kan læses på Kontradoxa