Højreekstreme grupper i vækst efter præsidentvalget

Den 22. december 2009 publicerede Bill Berkowitz, en politisk iagttager af den konservative bevægelse i USA, en analyse der beskriver hvorledes flere højreekstreme grupper, heriblandt hvid magt-grupper i løbet af 2009 er begyndt at deltage i de konservative kræfters såkaldte ”Tea Party Protests” og protester. Møderne og protesterne opstod i kølvandet på den store konservative modstand mod Barack Obama efter præsidentvalget i 2008.

Bill Berkowitz’ analyse understreger de budskaber to tidligere rapporter er kommet med. Homeland Security udsendte april 2009 en rapport omhandlende en stor tilvækst i amerikanske højreekstreme grupperinger. Denne tendens blev i august 2009 understreget af Southern Powerty Law Center, der overvåger såkaldte ”hategroups”, da de udsendte en rapport om emnet.

”The Tea Party Protests” var som udgangspunkt et samlingssted for en del af de konservative kræfter der tog, og stadig tager, del i modstanden mod Obama, men som altså ikke er en del af den traditionelle højreradikale -og ekstreme fløj i USA. Alligevel forsøger radikale højreorienterede kræfter nu at få søger indflydelse blandt de konservative.

Store forventninger, stor modstand

Ved det amerikanske præsidentvalg i 2008 skete det mange troede aldrig ville kunne ske: Et klart flertal af de amerikanske vælgere stemte på en sort præsident. Selvom det kan diskuteres hvad valget i praksis betyder særlig meget for den enkelte amerikaner, hvid som sort, så har det en enorm symbolsk værdi, at en sort mand kan kalde sig USA’s præsident.

Barack Obama er blevet valgt til præsident i en vanskelig tid: Den økonomiske situation er slem, USA fører lange og vanskelige krige i Irak og Afghanistan, og ligger konstant i konflikt med Iran. De store sundhedsreformer som Obama i julen 2009 fik gennemført mødte stor modstand i den store gruppe konservative i befolkningen, og forslag om blandt andet ændring af våbenloven har medført massive protester. Forventningerne til den nye præsident er store, men modstanden mod vigtige dele af Obamas ”Change” er stor. Flere politiske kommentatorer mener, at de to største amerikanske partier, Demokraterne og Republikanerne, siden valget i 2008 er rykket længere fra hinanden end nogensinde før.

En farlig cocktail

Dårlig økonomi, to krige der bare ikke vil slutte og større politisk afstand mellem de to store partier er en farlig cocktail. Lægger man dertil resultatet af det amerikanske valg – en sort præsident – virker det næsten uundgåeligt, at højreradikale kræfter vil styrkes, hvis de ikke bliver mødt med modstand. For de traditionelle højrefløjspolitikere er det ikke svært at kæde den nye regering sammen med den dårlige økonomi og udsigten til højere skatter. Den pakken er let købt af en rådvild og frustreret konservativ befolkningsgruppe der lige har tabt et valg, og den skaber grobund for øget vækst blandt højreekstremister.

Allerede inden selve præsidentvalget kunne man så småt ane denne højredrejning. I en større skandale blev det afsløret, at Barack Obamas modkandidat til posten som Demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton, i sin kampagnestab havde to ansatte, der valgte at tage racistiske midler i brug. De to ansatte, Judy Rose og Linda Olson, havde rundsendt en mail, der fortalte, at Obama var muslim, og at hans plan var at ødelægge USA indefra. De to blev efter afsløringen fyret fra Clintons kampagnestab. Flere amerikanske medier, heriblandt konservative FOX News, valgte at tage email-historien op, og debatterede ivrigt om hvorvidt Obama var muslim.

Homeland Security advarer

Den 7. april sendte Homeland Security, der blandt andet overvåger terrorgrupper, et brev til politikredse i hele USA. Brevet på ni sider indeholder en undersøgelse af white power- og anti-regeringsgrupper, og konkluderer at antallet af grupper i det samlede USA er steget fra 888 (2008) til 926 (2009) aktive grupper. Undersøgelsen beskriver også, at langt de fleste grupper ikke overraskende forsøger at hverve nye medlemmer på emner som økonomi, illegal indvandring, ændring af våbenloven og modstand mod Obama. Desuden fortæller rapporten, at flere af grupperne nu går direkte efter at hverve krigsveteraner fra Irak og Afghanistan. Ifølge rapporten skulle op mod 200 krigsveteraner være aktive i disse grupper.

Da den amerikanske avis Washington Post henvendte sig til Secret Service, der beskytter den amerikanske præsident, og spurgte dem om de vurderede disse højreekstreme grupper som en trussel, var svaret, at alle trusler blev behandlet ens. Stort set samme svar kom fra Det Hvide Hus’ talsmand, Nick Shapiro, der forklarede at præsidenten behandlede alle terrortrusler ens.

I tiden umiddelbart efter Homeland Security udsendte rapporten fik den stor mediebevågenhed, men det lader til at være gået i sig selv igen, og i stedet fylder den presserende økonomiske situation samt Obama’s sundhedsreformer nu sendefladen.

Download Homeland Security’s rapport ”Rightwing Extremism: Current Economic and Political Climate Fueling Resurgence in Radicalization and Recruitment

Se SPLC’s rapport om de højreekstreme militser

Se oversigt over aktive amerikanske højreradikale grupper (på engelsk)

Se Bill Berkowitz’ analyse

Tags: