Ingen mobilisering mod nazi-march

Fra den svenske pendant til Antiracistisk Netværk, Nätverket Mot Rasism (NMR), lyder argumentationen således:

Detta (Cop15, red.) får oss att avstå från att mobilisera till Salem i år. Vi har valt mellan att protestera mitt i vintern i en för dagen folktom förort mot en marginaliserad och utskrattad rörelse, och att delta i protesterna mot den rika världens oförmåga att lösa klimatproblemen. För oss är valet självklart, vi reser till Köpenhamn!

Også AFA Stockholm har valgt at prioritere turen til Cop15. I stedet for at protestere mod nazi-marchen på lørdag, har de valgt at angribe nazisterne i ugerne op til marchen. Om det skriver de selv:

Inför Salem har AFA Stockholm bedrivit ett ganska intensivt arbete. Veckorna innan Salem har vi genomfört ett 30-tal uthängningar av Stockholms nazister. Vi har informerat grannar i området om deras nazistiska engagemang. Utöver det har vi även utfört ett mindre antal attacker mot enskilda nazisters lägenheter. Förra lördagen hade nazistiska Info-14 en flygbladsutdelning i centrala Stockholm. AFA Stockholm konfronterade ett mindre antal av nazisterna. I god “Karoliner-anda” så flydde flera av nazisterna och lämnade kvar sin “kamrat” som konfronterades.

Det forventes, at deltagerantallet i Salem-marchen igen i år vil falde.

Se pressemeddelelse fra NMR

Se pressemeddelelse fra AFA Stockholm

Tags:,